TAILIEUCHUNG - Xác định chất đất

Loại đất có tỷ lệ sét (thịt) cao, dùng đắp bờ ao rất tốt, chống được rò rỉ nước và sự xói mòn của nước mưa, lũ. Nếu đất có tỷ lệ cát cao, khi đắp bờ phải có độ thoải lớn và mặt bờ phải rộng. Đất có tỷ lệ bùn cao thường làm đáy ao dễ ô nhiễm, nên lót vải nhựa xuống đáy ao để cách ly lớp bùn. | Xác định chất đất Nguồn Loại đất có tỷ lệ sét thịt cao dùng đắp bờ ao rất tốt chống được rò rỉ nước và sự xói mòn của nước mưa lũ. Nếu đất có tỷ lệ cát cao khi đắp bờ phải có độ thoải lớn và mặt bờ phải rộng. Đất có tỷ lệ bùn cao thường làm đáy ao dễ ô nhiễm nên lót vải nhựa xuống đáy ao để cách ly lớp bùn. Cách xác định lấy một nắm đất. thấm nước cho kết lại nhưng không đến mức dính tay nặn thành quả cầu đường kính 4cm đặt quả cầu xuống nước. Nếu quả cầu rã ra là đất cát. Nếu quả cầu không rã nặn tiếp thành khúc hình trụ dài 67cm và đặt xuống đất không giữ được dáng cũ là đất cát pha bùn cát nhiều hơn bùn . Nếu đất vẫn giữ được dáng cũ tiếp tục nặn thành sợi dài 15-16cm nặn không được là đất bùn pha cát bùn nhiều hơn cát còn nặn được tiếp tục uốn thành hình cánh cung bị gãy ra là đất bùn nếu không gẫy lại tiếp tục uốn thành hình tròn nếu bị gẫy ra là đất bùn cứng còn chỉ nứt rạn là đất sét mềm và vòng tròn giữ nguyên vẹn là đất sét tốt. Xác định độ dẻo của đất Chất đất dẻo dùng để đắp bờ ao rất tốt không bị rò rỉ nước ra ngoài. Cách xác định lấy đất thấm nước nắn thành sợi dài đường kính độ 3mm. Nếu không kéo thành sợi được là đất không dẻo còn tạo thành hình nhưng dễ gãy và rời ra là đất hơi dẻo thành hình và khó gãy có thể nắn lại được nhiều lần khi gãy là loại đất dẻo. Xác định độ cứng của đất Đất cứng dùng để xây dựng ao rất tốt nhưng phải đầm nén kỹ. Cách xác định sau khi mưa một ngày lấy đất ẩm đặt trong lòng bàn tay và nắm lại nếu đất không kết rã ra từng hạt là đất rời rạc đất kết nhưng chỉ ấn nhẹ đã rời vụn ra và sẽ kết lại khi nắm chặt đó là đất dễ vụn phải ấn mạnh hơn một chút đất mới vụn ra là đất hơi cứng đất bị vụn khi ấn nhưng thấy hơi cứng đó là đất cứng phải dùng ngón tay cái và đầu các ngón tay khác ấn mạnh thì đất mới vụn ra là đất rất cứng nếu phải dùng sức mạnh hơn các ngón tay đất mới chịu bể ra đó là đất quá cứng. Xác định tỷ lệ các thành phần của đất Chúng ta cần biết chính xác trong loại đất xây dựng công trình nuôi trồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN