TAILIEUCHUNG - Đưa nhạc vào file word 2007

Cách làm như sau: 1. Đầu tiên các bạn mở Word 2007. ( không mở word 2007 lên thì làm sao mà làm được ) 2. Tiếp theo ---- Click vào thẻ Insert Onject chọn Object | Đưa nhạc vào file word 2007 Nguồn Cách làm như sau 1. Đầu tiên các bạn mở Word 2007. không mở word 2007 lên thì làm sao mà làm được hi hi . 2. Tiếp theo ---- Click vào thẻ Insert Onject chọn Object J Quick Parts Signature Line .-ill VordÄrt - JQj Date ỎC Time Text _ Box Drop Cap TC Equation Symbol T Object I Object. 3. Trong hộp thoại xuất hiện bạn có 2 tùy chọn. - Tùy chọn 1 là thẻ Create New chọn Media Clip rồi bấm OK - Tùy chọn thứ 2 là Create from file. Tùy chọn này nhanh hơn vì bạn chỉ cần chọn Browse file cần chèn vào. Tuy nhiên với tùy chọn thứ 1 bạn có nhiều lựa chọn hơn nữa. Mình hướng dẫn làm theo tùy chọn thứ nhất nhé Sau khi nhấp OK bạn sẽ thấy có 1 biểu Clip hiện ra đồng thời giao diện của Word cũng chuyển sang giao diện media có trong Word 2007 cái tính năng này mới so với 2003 Trong giao diện mới bạn chọn Insert Clips chọn 1 trong 5 tùy chọn 1. Video for Widows đây là file có đuôi là .avi 2. CD Audio là các đinh dạng mp3 wmv . cần có CD trong ổ CD rom 3. MIDI Sequencer là file âm thanh có đuôi là .mid hay .mi 4. Sound là file âmthanh có thể có cả lời có đuôi là .wav 5. Directsound là những file có đuôi .aif aifc . Có nhiều tùy chọn nhưng mình nhấp chọn tùy chọn 1 Video for windows vì . word 2007 cho phép các bạn có thể phân đọan Video của các bạn. Các bạn xem hình. Hai ký hiệu gần trỏ chuột là 2 nút dùng để qui định điểm bắt đầu và điểm kết thúc mà bạn muốn phân đoạn. Quá hay phải không các bạn thích đoạn nào thì chỉ Insert đoạn đó không nhất thiết phải chọn hết nguyên bài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN