TAILIEUCHUNG - ỨNG DỤNG CATIA TRONG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÔ PHỎNG CƠ KHÍ

Tham khảo tài liệu 'ứng dụng catia trong tính toán và thiết kế mô phỏng cơ khí', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ỨNG DỤNG CATIA TRONG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÔ PHỎNG CƠ KHÍ hoangnam11@ Nội dung: Mở đầu Lịch sử phát triển Yêu cầu cấu hình máy tính Tài liệu học tập và nghiên cứu Catia và các ứng dụng của nó Ưu điểm và hạn chế của phần mền 1. Mở đầu Xét về ngành cơ khí, nếu trước đây chúng ta sử dụng các chương trình như MasterCAM, Cimatron, EdgeCAM, Pro Engineer chủ yếu để gia công và phân khuôn, SolidWork, SolidEdge, Mechanical Desktop, Inventor trong thiết kế 3D, lắp ráp-mô phỏng chuyển động, cũng như tính toán, phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ lên từng phần trong sản phẩm, khảo sát sự biến dạng vật thể dưới tác động của lực . Các chương trình này thường làm việc riêng lẽ đôi khi không thuận tiện trong quá trình sản xuất. Các hãng sản xuất lớn thường có xu hướng dùng một phần mềm trọn gói, khả năng đáp ứng được nhiều công việc để có thể làm từng công đoạn riêng biệt sau đó qua một bộ phận cuối cùng tổng hợp, để dễ bảo mật cùng với nhiều yếu tố khác thuận lợi trong quản lý sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN