TAILIEUCHUNG - Chuẩn bị đàn cá giống cho năm sau

Hàng năm tháng 11, tháng 12 nhân dân thường thu hoạch cá, cũng như các trang trại của Nhà nước, tư nhân cần chọn giữ lại những con cá, tôm, ba ba, ếch. khỏe mạnh, vây, vẩy hoàn chỉnh, không bệnh tật đưa vào các ao đã được chuẩn bị tát cạn tẩy dọn kỹ để nuôi vỗ theo quy trình kỹ thuật cho năm sau. | Chuẩn bị đàn cá giống cho năm sau Nguồn Chuẩn bị tốt đàn cá bố mẹ - Hàng năm tháng 11 tháng 12 nhân dân thường thu hoạch cá cũng như các trang trại của Nhà nước tư nhân cần chọn giữ lại những con cá tôm ba ba ếch. khỏe mạnh vây vẩy hoàn chỉnh không bệnh tật đưa vào các ao đã được chuẩn bị tát cạn tẩy dọn kỹ để nuôi vỗ theo quy trình kỹ thuật cho năm sau. - Chọn giữ lại những con cá giống chưa đạt cỡ thu hoạch Mè trôi trắm chép đưa vào 1 ao để nuôi chuẩn bị cho vụ xuân năm sau để tháng 2 tháng 3 có cá thả ra nuôi sớm nuôi tích cực chỉ sau 3 - 4 tháng các con giống to này sẽ đạt tiêu chuẩn cá thịt thu hoạch vào tháng 7 tháng 8. Riêng cá chim trắng cá rô phi đơn tính khả năng chịu rét kém cần nuôi tích cực để tháng 10 tháng 11 đạt trên 1kg con thu hoạch hết bán làm cá thịt. Nếu còn những con chưa đủ tiêu chuẩn thu thì bắt đưa vào các ao sâu nước kín gió chống rét cho cá qua đông năm sau nuôi tiếp. Sản xuất cá giống vụ thu để chuyển thành cá giống vụ xuân nuôi sớm vụ Hàng năm trước đây ta SX cá giống vụ xuân chậm tháng 6 tháng 7 cá đẻ ương nuôi chỉ có phần nhỏ đạt cá giống nuôi cho năm đó còn phần lớn cá này sang năm mới đủ tiêu chuẩn cá giống chính vì vậy để có cá giống sớm thả tháng 2 tháng 3 cần phải tiến hành nuôi vỗ đàn cá bố mẹ trắm cỏ mè trôi cá chim trắng cá chép đã cho đẻ vụ xuân và đàn cá tiếp để cho đẻ vụ thu lấy cá bột ương tháng 8 tháng 9 cá đạt tiêu chuẩn cá hương 2 - 3cm vận động các hộ gia đình nuôi cá thịt nhận mua về ương trong các ao đã được tẩy dọn sạch với mật độ thưa 1 - 2 vạn sào. Ngoài việc dùng phân lợn trâu bò ủ mục bón cho ao cần dùng thức ăn công nghiệp cho ăn ngày hai lần lượng thức ăn bằng 6 - 7 trọng lượng cá trong ao. Nuôi thời gian 1 -2 tháng cá đạt 5 - 6 cm có khả năng chống rét sang tháng 11 12 trời rét thả bèo tây trên 2 3 mặt ao để chống rét cho cá qua đông. Những ngày nắng trong mùa đông dùng thức ăn công nghiệp rắc cho cá ăn vẫn lớn sang xuân tháng 2 tháng 3 có cá thả ra nuôi thành cá thịt. Lưu chuyển đàn cá giống

TỪ KHÓA LIÊN QUAN