TAILIEUCHUNG - Xơ Cứng Động Mạch Vành Tim: Coronary Heart Disease

Không Hợp Tác Điều Trị Bệnh Đúng Mức Bệnh nhân là một ông già 68 tuổi, qua Mỹ được vài năm nay. Trước đây bệnh nhân đã được một bác sĩ khác trong vùng trị bệnh cao huyết áp. Năm ngoái tới phòng mạch vì bị cao huyết áp, cao mỡ cholesterol. Sau đó kêu tức ngực. Gửi vào phòng cấp cứu, đi bác sĩ chuyên khoa về tim, nhưng bệnh nhân biến mất. Bệnh nhân về Việt Nam chơi 4 tháng. Trong mấy năm qua, năm nào cũng về Việt Nam chơi và thời gian ở Việt Nam. | Xơ Cứng Động Mạch Vành Tim Coronary Heart Disease Không Hợp Tác Điều Trị Bệnh Đúng Mức Bệnh nhân là một ông già 68 tuổi qua Mỹ được vài năm nay. Trước đây bệnh nhân đã được một bác sĩ khác trong vùng trị bệnh cao huyết áp. Năm ngoái tới phòng mạch vì bị cao huyết áp cao mỡ cholesterol. Sau đó kêu tức ngực. Gửi vào phòng cấp cứu đi bác sĩ chuyên khoa về tim nhưng bệnh nhân biến mất. Bệnh nhân về Việt Nam chơi 4 tháng. Trong mấy năm qua năm nào cũng về Việt Nam chơi và thời gian ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ. Trong 4 tháng cuối cùng ở Việt Nam bệnh nhân không uống thuốc gì. Khi vừa từ Việt Nam trở về bệnh nhân vẫn còn kêu đau ngực. Chuyển gặp bác sĩ tim và bệnh nhân được đưa vào nhà thương cấp cứu. Bs tim cho những thuốc như Lovastatin Aspirin 81mg Plendil Atenolol Isosorbid và NTG . Chụp hình phổi cho thấy bệnh nhân bị vết phổi cũ bronchietasis dãn phế quản . Bs tim làm ECHO và Treadmil thấy bất thường bị ST thay đổi ischemic change . Có vài PAC premature atrial contractions . Khả năng chạy Treadmil được 73 và kêu mệt phải ngưng chạy máy. Bác sĩ tim đưa bệnh nhân vào bệnh viên thông tim cardiac catheterization để tìm hiểu độ co ischemia động mạch vành tim. Kết quả cho thấy tâm thất trái chuyển động chậm sức bơm máu ejection fraction thấp khoảng 45 -50 . Động mạch tim distal left main co nhỏ stenosis 70 động mạch tim Ostial circumflex co nhỏ 90 động mạch Left Anterior Descending LAD co nhỏ 60 động mạch ngành First diagonal branch co toàn diện 100 và động mạch right coronary artery khoảng gần và giữa động mạch co nhỏ 95 . Ngay sau đó bệnh nhân đã được mổ tim by-pass surgery giải phẫu đường tắt và hiện đang trong tình trạng dưỡng bệnh. Khi xuất viện bệnh nhân được bác sĩ tim cho những thuốc sau đây Benazepril Felodipine Atenolol Isosorbid Furosemide Famotidine Aspirin Plavix Lovastatin và Nitrostat. Mới một ngày trước đây bệnh nhân kêu mệt phải vào nhà thương rút nước từ phổi vì bị màng phổi thũng nước. Bệnh nhân sẽ phải gặp bác sĩ chuyên khoa mổ tim bác sĩ chuyên

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG