TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học kiến thức: Kế hoạch tài chính là gì? Ba yêu cầu để việc lập kế hoạch có hiệu quả, các mô hình kế hoạch tài chính, tài trợ từ bên ngoài và tăng trưởng. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Kinh tế CHƯƠNG 8 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 1 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH LÀ GÌ? Kế hoạch tài chính là một quá trình gồm: ¾ Phân tích các giải pháp đầu tư và tài trợ mà doanh nghiệp có thể lựa chọn. ¾ Dự kiến các kết quả tương lai của các quyết định hiện tại . ¾ Quyết định nên chọn giải pháp nào. ¾ Đo lường thành quả đạt được sau này so với các mục tiêu đề ra trong kế hoạch tài chính. 2 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH LÀ GÌ? Kế hoạch tài chính bao gồm: ¾ Kế hoạch tài chính tập trung ¾ Kế hoạch tài trợ ¾ Kế hoạch tài chính không phải chỉ là dự báo ¾ Những nội dung của một kế hoạch tài chính hoàn tất 3 1 a- Kế Hoạch Tài Chính Tập Trung Một kế hoạch tăng trưởng trong “trường hợp tốt nhất” đòi hỏi đầu tư vốn lớn Một kế hoạch “tăng trưởng bình thường” doanh nghiệp sẽ phát triển cùng với thị trường nhưng không làm các đối thủ cạnh tranh thiệt hại đáng kể. Một kế hoạch hạn chế chi tiêu nhằm tối thiểu hóa các chi phí vốn cần thiết. Đây là kế hoạch cho thời kỳ kinh tế khó khăn. 4 b- Kế Hoạch Tài Trợ Hầu hết các kế hoạch đều chứa một tóm lược của việc tài trợ dự kiến đầu tư vào nhà máy, thiết bị, vốn lưu động và phần trả lãi vay. Một vài doanh nghiệp phải bận tâm về việc tăng vốn nhiều hơn các doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp phải tăng vốn bằng cách bán các chứng khoán, nên bán loại chứng khoán nào và bán lúc nào. 5 c - Kế Hoạch Tài Chính Không Phải Chỉ Là Dự Báo Dự báo hầu như chỉ tập trung vào viễn cảnh trong tương lai. Hoạch định tài chính quan tâm đến: ¾ Những sự việc không chắc xảy ra ¾ Những việc chắc chắn sẽ xảy ra. Hoạch định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.