TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học qua bệnh phẩm sinh thiết nội soi dạ dày tại Bệnh viện TW Huế (2015-2017)

Bài viết trình bày khảo sát các tổn thương mô bệnh học của viêm loét dạ dày. Tìm hiểu mối tương quan giữa các tổn thương của dạ dày. | Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học qua bệnh phẩm sinh thiết nội soi dạ dày tại Bệnh viện TW Huế (2015-2017) Bệnh viện Trung ương Huế NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC QUA BỆNH PHẨM SINH THIẾT NỘI SOI DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN TW HUẾ (2015 - 2017) Đoàn Phước Thi1, Nguyễn Văn Bằng1, Phạm Nguyên Cường1, Đinh Thị Thương1, Trần Thị Ngọc Phương1 TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát các tổn thương mô bệnh học của viêm loét dạ dày. Tìm hiểu mối tương quan giữa các tổn thương của dạ dày. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 1170 bệnh nhân được sinh thiết qua nội soi dạ dày tại Bệnh viện Trung ương Huế từ 2015 đến 6/ 2017. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu. Kết quả: Tỷ lệ Nam: Nữ: 1,6 / 1. Tuổi mắc bệnh trung bình là 60,01 ± 14,37, tuổi cao nhất: 96. Nhóm tuổi hay gặp nhất từ 50 – 69 tuổi (50,5%). Nhóm bệnh hay gặp nhiều nhất là viêm- loét mạn tính, chiếm tỷ lệ 57,26%; Ung thư chiếm 35,56%; Polype 7,18%. Trong viêm- loét mạn tính có: 40% nhiễm HelicobactePilory, 83,58% viêm teo, 35,22% dị sản ruột và 28,36% loạn sản tuyến. Kết luận: Sinh thiết nội soi dạ dày là rất quan trọng. Nhằm đánh giá các tổn thương và phát hiện sớm ung thư dạ dày để có phương pháp điều trị sớm và hiệu quả. Từ khóa: tổn thương mô bệnh học, tổn thương của dạ dày ABSTRACT RESEARCH HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS THROUGH BIOPSY SPECIMENS GASTROSCOPY IN HUE CENTRAL HOSPITAL (2015 - 2017) Doan Phuoc Thi1, Nguyen Van Bang1, Pham Nguyen Cuong1, Dinh Thi Thuong1, Tran Thi Ngoc Phuong1 Objective: Identification of histopathological lesions of gastritis, gastric ulcer. Research the correlation between the lesions of the stomach. Matherial and Method: 1170 patients underwent endoscopic gastroscopy at the Hue Central Hospital from 2015 to 6/2017. Study description cross sectional, prospective. Results: Ratio Male: Female: . The average age is disease ± , the lowest age: 21, maximum: 96. The highest group is 50-69 years old (). The most common

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.