TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu tỷ lệ các bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Trung Ương Huế - cơ sở 2

Bài viết trình bày việc xác định tỷ lệ các loại bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Bệnh lý tim mạch thường gặp ở BPTNMT. Trong các bệnh tim mạch đi kèm với BPTNMT, suy tim trái là một thách thức cho các thầy thuốc vì triệu chứng lâm sàng (khó thở khi gắng sức, ho về đêm, phù ngoại biên, ran ở phổi, ), tương tự với BPTNMT và thường được quy là do tuổi tác. | Nghiên cứu tỷ lệ các bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Trung Ương Huế - cơ sở 2 Nghiên cứu tỷBệnh lệ cácviện bệnh Trung lý tim ương mạch. Huế NGHIÊN CỨU TỶ LỆ CÁC BỆNH LÝ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ - CƠ SỞ 2 Nguyễn Đức Hoàng1, Lê Trọng Chiểu1, Nguyễn Đức Hưng1, Nguyễn Thị Hiền1, Ngô Hữu Hóa1 TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định tỷ lệ các loại bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, mẫu nghiên cứu n = 90 bệnh nhân, chọn mẫu thuận tiện. Thời gian nghiên cứu từ tháng 02/2017 đến tháng 8/2017. Chẩn đoán BPTNMT theo GOLD 2017. Chẩn đoán suy tim theo Framingham. Chẩn đoán tăng huyết áp theo JNC VII. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS . Kết quả: Các bệnh lý tim mạch chính được ghi nhận trong nghiên cứu của chúng tôi (2017) là rối loạn nhịp tim (71,11%), tăng huyết áp (66,67%), bệnh mạch vành (44,44%), bệnh van tim người lớn tuổi (46,67%), tăng áp động mạch phổi (27,78%) và suy tim trái (20%). Kết luận: Bệnh lý tim mạch thường gặp ở BPTNMT. Trong các bệnh tim mạch đi kèm với BPTNMT, suy tim trái là một thách thức cho các thầy thuốc vì triệu chứng lâm sàng (khó thở khi gắng sức, ho về đêm, phù ngoại biên, ran ở phổi, ), tương tự với BPTNMT và thường được quy là do tuổi tác. Tầm soát các bệnh lý tim mạch cùng tồn tại với BPTNMT là rất cần thiết, giúp việc điều trị được tốt hơn. Từ khóa: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh lý tim mạch. ABSTRACT THE PROPORTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN COPD PATIENTS IN HUE CENTRAL HOSPITAL – BASE 2 Nguyen Duc Hoang1, Le Trong Chieu1, Nguyen Duc Hung1, Nguyen Thi Hien1, Ngo Huu Hoa1 Objective: To establish the proportion of cardiovascular diseases in COPD patients. Object - Method: Cross-sectional descriptive study, sample n = 90 patients, convenient sampling. Study period from February 2017 to

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.