TAILIEUCHUNG - PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG

Trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng là một trong những tổ chức quan trọng nhất của nền kinh tế, có vai trò rất quan trọng đối với việc ổn định và phát triển kinh tế của một đất nước. Nền kinh tế của một quốc gia chỉ phát triển với tốc độ cao và ổn định khi có chính sách tài chính tiền tệ đúng đắn. Đồng thời hệ thống ngân hàng phải hoạt động đủ mạnh và có hiệu quả cao, có khả năng thu hút tập trung các nguồn vốn và phân bổ có hiệu quả. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẰN THƠ KHOA KINH TẾ - quản trị kinh doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HANG ĐẰU tư va PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiên VŨ THÙY DƯƠNG TRẰN HOÀNG PHÚ MSSV 4074682 Lớp Ngoại thương 01_K33 _E Cần Thơ - 2010 Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Vĩnh Long CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU . ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . Sự cần thiết nghiên cứu Trong nền kinh tế thị trường ngân hàng là một trong những tổ chức quan trọng nhất của nền kinh tế có vai trò rất quan trọng đối với việc ổn định và phát triển kinh tế của một đất nước. Nền kinh tế của một quốc gia chỉ phát triển với tốc độ cao và ổn định khi có chính sách tài chính tiền tệ đúng đắn. Đồng thời hệ thống ngân hàng phải hoạt động đủ mạnh và có hiệu quả cao có khả năng thu hút tập trung các nguồn vốn và phân bổ có hiệu quả các nguồn vốn đó. Nhu cầu vốn luôn là một nhu cầu hết sức quan trọng và cần thiết đối với bất kỳ ngành nghề lĩnh vực kinh tế. Bởi lẽ vốn là yều tố quan trọng đối với sự hình thành tồn tại và phát triển của ngân hàng - một doanh nghiệp đặc biệt nói riêng và các doanh nghiệp nói chung. Một cơ cấu tài chính an toàn và hợp lý sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu được rủi ro thanh khoản và sử dụng vốn một cách hiệu quả hơn. Nhu cầu vốn cần thiết của nền kinh tế sẽ được ngân hàng đáp ứng dưới hình thức cấp tín dụng. Chính vì thế có thể nói nghiệp vụ huy động vốn và cấp tín dụng là hai hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại luôn đồng hành với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Vĩnh Long một tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - vùng có điều kiên tự nhiên ưu đãi vựa lúa lớn nhất của nước Việt Nam nhiều nguồn lợi thu về từ cây ăn trái thuỷ hải sản . có vị trí quan trọng trong việc đảm bảo chiến lược an toàn lương thực thực phẩm quốc gia và xuất khẩu. Vào ngày 10 4 2009 Chính phủ có Nghị định số 16 NĐ - CP thành lập thành phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long là đô thị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN