TAILIEUCHUNG - Sự thay đổi trong phương thức quản lý trong nền kinh tế tri thức

"Con người là tài sản quan trọng nhất của chúng ta". Hành vi của các nhà lãnh đạo và quản lý nhân lực thời nay ở các tập đoàn kinh doanh thành đạt đã cho người ta một kết luận như vậy. | Sự thay đổi phương thức quản lý trong nền kinh tế tri thức Con người là tài sản quan trọng nhất của chúng ta . Hành vi của các nhà lãnh đạo và quản lý nhân lực thời nay ở các tập đoàn kinh doanh thành đạt đã cho người ta một kết luận như vậy. Con người được đối xử giống như một phí tổn biến đổi variable cost bởi nó là thứ tài sản luôn luôn sinh lợi. Trong những năm sắp tới người ta sẽ đánh giá tài sản chính của một Công ty không phải bằng quy mô của những nhà máy máy móc nhà xưởng đất đai. cũng như ngay cả nguồn vốn truyền thống là tài sản về tài chính. Trong một nền kinh tế dựa vào trí óc hơn là chân tay có xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ sang công việc cần đến tri thức. Sáng kiến thúc đẩy mọi hoạt động và các Công ty sẽ phải thường xuyên tìm đến phương thức mới để tạo giá trị. Các phương thức thương mại cũ như bán buôn bán lẻ môi giới kiểu cũ đang giảm dần vị trí trung gian mà thay vào đó là những trung gian mới chuyên cung cấp giá trị qua mạng. Trong nền kinh tế kiểu mới này tài sản duy nhất được tính đến là tài sản trí tuệ là tri thức chứa đựng trong bộ não của những công nhân tri thức knowledge worker và trong các dữ liệu và tài liệu số đã được hệ thống hóa. Trong trận chiến hình thành giữa các Công ty như kiểu Netscape Communications Lotus Microsoft Oracle Yahoo và một loạt các Công ty nổi tiếng về phần mềm khác hầu như không còn thứ lao động theo ý nghĩa truyền thống. Tri thức và sức sáng tạo của những nhà chiến lược những chuyên gia phụ trách phát triển và nghiên cứu thị trường chiếm giữ tất cả các vị trí mấu chốt. Điều quan trọng bậc nhất là khả năng của một Công ty thu hút và phát huy năng lực tối đa của những công nhân viên trí thức cung cấp môi trường cho những sáng kiến và sáng tạo. Một tổ chức sẽ chiến thắng nếu hiểu được điều này nhanh hơn đối thủ của nó. Bởi lúc này mọi Công ty đều có thể có công nghệ tương đương nhau mọi sản phẩm đều có thể bắt chước nhau làm nhái. Trong cuộc đua tài mới công việc đào tạo căn bản và lâu dài trở thành lợi thế cạnh tranh