TAILIEUCHUNG - Khắc phục nguy cơ ô nhiễm môi trường thủy sản

Ngành nuôi trồng thuỷ sản là một ngành có quá trình sản xuất mang tính đặc thù riêng biệt. Trong suốt quá trình nuôi luôn phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện môi trường, ngoại cảnh và tác động của con người. | Khăc phục nguy cơ ô nhiêm môi trường thủy sản Nguồn Ngành nuôi trồng thuỷ sản là một ngành có quá trình sản xuất mang tính đặc thù riêng biệt. Trong suốt quá trình nuôi luôn phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện môi trường ngoại cảnh và tác động của con người. Thuỷ sản bao gồm tất cả các loài tôm cá cua ốc. .sống chủ yếu trong môi trường nước. Vì vậy việc bảo vệ môi trường sống trong nuôi thuỷ sản là rất quan trọng đóng vai trò chính trong tỷ lệ sống và năng suất nuôi. Nước chi phối toàn bộ hoạt động của nghề nuôi cá không những là môi trường sống của tôm cá mà còn của các loài thuỷ sinh vật thức ăn của cá như rong rêu tảo động vật phù du trai hến ốc . Nguồn nước tốt để ương nuôi cá phải đảm bảo được các yếu tố sau - Yếu tố hoá học Trước hết nguồn nước không có các yếu tố độc hại đối với cá các yếu tố độc hại có thể ở dạng rắn khí hoặc muối hoà tan trong các kim loại nặng yếu tố phóng xạ thuốc trù sâu và diệt cỏ kể cá độ pH hàm lượng clo lưu huỳnh ôxít sắt tổng cộng liều tiêu hao ôxy và các hợp chất khác có trong nước thải công . - Yếu tố dinh dưỡng như N P K. cũng cần đảm bảo trong nước ao hồ ở những giới hạn thích hợp để cá và thuỷ sinh vật khác sinh sản và phát triển bình thường. - Yếu tố sinh vật học Nguồn nước tốt để nuôi cá là nguồn nước đã phát triển phong phú khu hệ thuỷ sinh vật thức ăn tốt của cá hạn chế và phòng trừ được các địch hại không cho các ký sinh trùng gây hại cho cá lẫn trong nước. - Yếu tố vật lý khác Nguồn nước cần được tiếp xúc nhiều với ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Độ đục của nước phù sa và của các kênh mương có nhiều hạt sét lơ lửng làm cho tảo và các thuỷ sinh vật kém phát triển nguồn thức ăn của cá bị giảm sút. .Vì vậy nước để ương nuôi cá giống cần có độ trong vừa phải từ 20-30cm. Muốn có nguồn nước tốt để ương nuôi cá người nuôi cá cần lưu ý Địa điểm đào ao ương nuôi cá trước hết phải gần nguồn nước sạch. Tốt nhất là gần nguồn nước tự nhiên hồ chứa sông. . Nếu sử dụng nước thuỷ lợi nước nông giang. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG