TAILIEUCHUNG - Trồng rong nho biển

Rong nho biển đang là một loại sản phẩm mới ở Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Tại Khánh Hòa, ngoài Viện hải dương học Nha Trang, Công ty TNHH Trí Tín cũng đã trồng thử nghiệm 200 g giống được mang đến từ Okinawa (Nhật Bản) từ tháng 10/2005. | Trồng rong nho biển Nguồn Rong nho biển đang là một loại sản phẩm mới ở Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Tại Khánh Hòa ngoài Viện hải dương học Nha Trang Công ty TNHH Trí Tín cũng đã trồng thử nghiệm 200 g giống được mang đến từ Okinawa Nhật Bản từ tháng 10 2005. Đồng thời với quá trình nhân giống Công ty TNHH Trí Tín đã tiến hành trồng thử nghiệm theo nhiều phương pháp khác nhau trong đó có sáng kiến trồng rong nho theo phương pháp trồng kê sàn có lưới che. Từ tháng 10 2006 đến nay công ty đã nhân rộng thành công phương pháp trồng này tại vùng biển Hòn Khói Ninh Hải Ninh Hòa . Phương pháp này đã tận dụng được nguồn nguyên liệu rẻ tiền tre gỗ tạp lồ ô. và nguồn năng lượng sẵn có ở địa phương nước biển và năng lượng mặt trời . Chi phí thấp cách trồng đơn giản hiệu quả rất cao rong sau khi trồng từ 15 - 20 ngày là thu hoạch được với chất lượng sản phẩm cao hơn nhiều so với trồng tại Nhật Bản. Trồng tại Nha Trang chùm quả to và dài từ 10 - 20 cm tại Nhật chùm quả từ 3 - 5 cm. Năng suất đạt 30 tấn ha năm gấp 2 lần so với Nhật Bản và Philippines . Phương pháp trồng kê sàn có lưới che gồm có 8 công đoạn Công đoạn 1 - Chọn địa điểm nuôi ở vùng biển sạch nguồn nước không bị nhiễm bẩn. - Làm vệ sinh đìa ao nuôi cho sạch. - Đóng các sàn bằng gỗ tạp tre lồ ô. hoặc kê bằng gạch đá cách đáy khoảng 0 5 m. Công đoạn 2 - Lấy nước biển vào đìa ao nuôi qua cống có lọc bằng lưới để ngăn các tạp chất hữu cơ. - Nước lấy vào đìa ao nuôi có độ sâu từ 1 - 1 2 m. Công đoạn 3 - Nạp chất dinh dưỡng đất bùn đáy biển vào các khay nhựa có kích thước khoảng 30 x 50 x 5 cm. - Cấy giống rong trồng vào các khay nhựa và giữ chặt để rong không bị tróc và trôi khi đưa xuống nước. Công đoạn 4 - Đặt các khay nhựa đã được cấy giống lên trên bề mặt các sàn bằng gỗ hoặc kê bằng gạch đá trong long đìa ao nuôi. Công đoạn 5 - Bên trên mặt nước nơi trồng rong che bằng lưới để chủ động điều tiết lượng ánh sáng và nhiệt độ của nước trong đìa nuôi cho phù hợp với yêu cầu sống và phát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN