TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ và tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-en-Y

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh lý nang ống mật của ở trẻ em và người lớn. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt NOMC và tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-en-Y. | Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ và tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-en-Y

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN