TAILIEUCHUNG - XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân là tư tưởng chiến tranh nhân dân Việt Nam và quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định là một trong những nội dung cơ bản trong hệ thống quan điểm, tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam. | 5. Thực hiện chế độ nghỉ hưu sớm và các chương trình tự nguyện thôi việc. Các nước đã, đang tiến hành chương trình nhằm giảm áp lực về tài chính và dư thừa công chức, nhưng trong điều kiện chính trị có nhiều thay đổi, vấn đề giảm biên chế theo nguyên tắc cưỡng bức tỏ ra ít hiệu quả và gây ra sự chống đối có tính chất chính trị trong xã hội. Chính phủ các nước kiến nghị biện pháp nghỉ hưu sớm và tự nguyện rời nền công vụ. Nghỉ hưu sớm (tự nguyện) được xem như là một biện pháp ít căng thẳng về chính trị. Những công chức đến tuổi nghỉ hưu, nhưng cơ quan không có nhu cầu hoặc đã có người khác năng lực hơn có thể thay thế và làm được nhiều việc hơn, được khuyến khích nhận một khoản tiền nhất định và nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, biện pháp này cũng chỉ đem lại những kết quả rất hạn chế và nhiều trường hợp lại giảm hiệu suất của nền công vụ do những người có kinh nghiệm trong bộ máy sẽ ra đi, trong khi những người mà chính phủ muốn họ nghỉ hưu sớm lại không nghỉ vì chính bản thân họ không có cơ hội để kiếm lợi thế hơn ở bên ngoài thị trường.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.