TAILIEUCHUNG - Doanh nghiệp “cha truyền con nối”

Doanh nghiệp gia đình là một hình thức trong đó một số người thân thuộc có liên hệ gia đình nắm quyền chủ động trong các hoạt động của doanh nghiệp. | Doanh nghiệp cha truyên con nôi không đơn giản Doanh nghiệp gia đình là một hình thức trong đó một số người thân thuộc có liên hệ gia đình nắm quyền chủ động trong các hoạt động của doanh nghiệp. Hình thức này phổ biến với nhiều lý do dễ hiểu chủ doanh nghiệp muốn có quyền kiểm soát cao có bí quyết trong sản xuất và kinh doanh không tin người ngoài gia đình muốn tổ chức quản lý hệ thống kinh doanh ở quy mô và mức độ họ tự kiểm soát được. Doanh nghiệp gia đình thường phổ biến ở những nơi mà môi trường kinh doanh chưa được chuẩn hóa còn nhiều rủi ro chủ doanh nghiệp nghĩ rằng họ cần có sự kiểm soát tuyệt đối và tính uyển chuyển cao để đối phó với rủi ro kinh doanh. Khi doanh nghiệp đã trưởng thành một số chủ doanh nghiệp vẫn chủ trương hoạt động theo tính cách gia đình để rồi cha truyền con nối . Bất cứ doanh nhân nào tự tạo được doanh nghiệp của mình sau khi thành đạt đều nghĩ đến chuyện giao tài sản sự nghiệp lại cho ai với mục đích gì. Câu trả lời tự nhiên nhất là đê lại cho con cháu hoặc người thân để bảo đảm cho họ một con đường làm ăn và cuộc sống sung túc. Sự chuyển nhượng tài sản sự nghiệp là chuyên nhượng cái quyền tất nhiên với cả trách nhiệm đi kèm và cái lợi được thực hiện theo các hình thức sau 1 Chuyển cả lợi và quyền chủ động tuyệt đối bằng cách trực tiếp quan lý hoạt động của công ty 2 Chuyển lợi và một số quyền tương đối qua sự đại diện trong ban quản trị 3 Chuyển lợi nhưng không chuyển quyền vì vậy người được chuyển nhượng hoàn toàn không có trách nhiệm gì trực tiếp trong việc điều hành công ty. Công ty Hyundai của Hàn Quốc là thí dụ cụ thể của trường hợp l người sáng lập là ông . Chung chuyên giao cả quyền lẫn lợi cho các người con và họ đang trực tiếp điều hành công ty. Ông Li-Kia Shing ở Hồng Kông một trong năm người giàu nhất châu Á cũng vậy. Hai người con trai của ông đã được đào tạo để nắm giữ các trách nhiệm quản trị điều hành công ty. Ở Mỹ hình thức thứ nhất ít phổ biến hơn và đa số theo hai hình thức sau. Nghe tên Wal-Mart người ta .