TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình Địa lý 12 - Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài thuyết trình tìm hiểu về khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa; tính chất nhiệt đới; lượng mưa và độ ẩm; sự hoạt động của gió mùa của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung. | Bài thuyết trình Địa lý 12 - Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Nhóm tự học và đào tạo Địa huyện Sóc Sơn hóm Three Knights and Two Princesse Kính chào các cô và các bạn Môn : ĐỊA LÝ 12 Năm học : 2019 ­ 2020 Hình ảnh cây gì nổi tiếng thế giới của Việt Nam Hình ảnh cây gì quan trọng số một Việt Nam ? Và ẩm thực Việt Nam hấp dẫn không? Trường Sơn Đông nắng Tây mưa tại sao ? Đông Tây BÀI 9. THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA 1. KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA NỘI DUNG a. Tính chất nhiệt đới b. Lượng mưa, độ ẩm c. Gió mùa 1. KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA ất nhiệt đới: a. Tính ch *Biểu hiện: Nhiệt độ Tổng Lượ Địa điểm TB năm nhiệt độ c đồ ( 0 C ) năm Nhiệ ( 0 C ) Lạng Sơn 21,2 7738 t độ Hà Nội 23,5 8577 trung Vinh 23,9 8723 bình Huế 25,1 9161 năm Quy Nhơn 26,8 9782 ­ T ổng s Nhing b ốứ gi ệt đ -TP Hồ Chí ộc x n lắớ27,1 ng t ừ 1400 – trung bình năm cao ờạ n, cán cân b 9891ức Minh 3000 gi ờ/năm. xạ trên 20oC ( tr dương quanh năm. ừ vùng núi cao) Do vị trí nước ta nằm trong vòng đai nội chí tuyến Góc chiếu sáng lớn, thời gian chiếu sáng dài ­> nhiều bức xạ ­> nhiệt độ cao Mọi nơi trong năm có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh. *Nguyên nhân: NGUYÊN NHÂN: Do vị trí nước ta nằm trong vòng đai nội chí tuyến Nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn và trên toàn toàn lãnh thổ trong năm có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh . b. Lượng mưa, độ ẩm lớn Bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới và Việt Nam VIỆT NAM Vũ Quang LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH NĂM BẢN ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN THẾ GIỚI (mm/năm) 1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa b. Lượng mưa và độ ẩm lớn: *Biểu hiện: ­ Lượng mưa trung bình năm cao: 1500–2000 mm(sườn đón gió 3500– 4000 mm) - Độ ẩm không khí cao trên 80% - Cân bằng ẩm luôn dương. 1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa Hoang mạc Xahara *Nguyên nhân: - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.