TAILIEUCHUNG - Tỷ lệ trẻ sinh nhẹ cân và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Bài viết trình bày việc xác định tỷ lệ trẻ sinh nhẹ cân và khảo sát một số yếu tố liên quan đến việc sinh nhẹ cân tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. | Tỷ lệ trẻ sinh nhẹ cân và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 21 * Số 1 * 2017 Nghiên cứu Y học TỶ LỆ TRẺ SINH NHẸ CÂN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU Ngô Thị Kim Phụng*, Nguyễn Trần Kiều Trang** TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trẻ sinh nhẹ cân và khảo sát một số yếu tố liên quan đến việc sinh nhẹ cân tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu từ 10/1015 đến 02/2016. Các sản phụ sau sinh ở thai kỳ từ 37 tuần trở lên tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu sẽ được phỏng vấn theo bộ câu hỏi soạn sẵn. Kết quả: Có 550 thai phụ tham gia nghiên cứu trong đó có 42 trẻ sinh nhẹ cân, tỷ lệ trẻ sinh nhẹ cân là 7,6%. Các yếu tố liên quan đến việc sinh nhẹ cân gồm: Khoảng cách giữa hai lần sinh < 24 tháng (OR= 0,01;[0,0 – 0,1]); tiền sử sinh con nhẹ cân trước đó (OR= 8,9; [4,1 – 19,4]); cân nặng trước mang thai < 40 kg (OR= 0,2; [0,1 – 0,5]); mức tăng cân trong cả thai kỳ < 9kg (OR= 0,3; [0,2 – 0,8]); mẹ mắc bệnh trong thời gian mang thai (OR= 0,1; [0,2 – 1,0]); khám thai < 3 lần trong suốt thai kỳ (OR= 0,6; [0,5 – 3]). Kết luận: Chúng tôi đề xuất một số giải pháp can thiệp tại cộng đồng đối với các yếu tố nguy cơ đến trẻ sinh nhẹ cân phổ biến tại tỉnh Bạc Liêu. Từ khóa: trẻ sinh nhẹ cân ABSTRACT THE PREVALENCE OF LOW BIRTH WEIGHT AND RELATED FACTORS AT BAC LIEU GENERAL HOSPITAL Ngo Thi Kim Phung, Nguyen Tran Kieu Trang * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement of Vol. 21 - No 1 - 2017: 165 - 173 Objectives: Determine the prevalence of low birth weight and examines a number of factors related at Bac Lieu general hospital. Method: A cross-sectional study was done at Bac Lieu general hospital from 10/2015 to 2/2016. The postpartum women in prenancy in 37 weeks or more at Bac Lieu general hospital will be interviewed according to the questionaire available. Results: 550 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.