TAILIEUCHUNG - Ebook Hướng dẫn nông dân nuôi trâu

Cuốn sách Hướng dẫn nông dân nuôi trâu có kèm theo tranh dễ đọc, dễ hiểu sẽ giúp các bạn nhà nông hiểu rõ hơn về chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và khai thác trâu một cách có hiệu quả. nội dung cuốn sách. | HỘI ĐỐNG ANH VIỆN CHÀN NUỎI TS. M A I VĂN SÁNH HƯỚNG DẬN NÔNG DÂN NDÔITRÂD NHÀ XUẤT BÁN NỒNG NGHIỆP TS. MAI VAN SÁNH Hướng dẫn nông dân NUÔI TRÂU NHẢ XUẤT BẢN NÔNG N G H IÊP Hà Nội - 2009 Chịu trách nhiệm xuất bản LÊ QUANG KHÔI Phụ trách bản thảo BÍCH HOA - HOÀI ANH Trình bày bìa THANH BÌNH NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 6/167 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội ĐT: (04) 35761075 - 38521940 Fax: CHI NHÁNH NXB NÔNG NGHIỆP 58 Nguvễn Binh Khiêm - Q l - Tp. Hổ Chí Minh ĐT: (08) - Fax: In 530 bản khổ 13x19cm tại Xưởng in NXB Nông nghiệp. Quyết định in số 86-2009/CXB/1099-02/NN Cục Xuất bản cấp ngày 02 tháng 02 r ăm 2009. In xong và nộp lưu chiểu quý I/2009. LỜI NÓI ĐẦU Cơ giới hoá nông nghiệp đang ngày càng phát triển, vai trò sức kéo gia súc sẽ giảm dần, m ột s ố lượng trâu sẽ chuyển dần sang nuôi lấy thịt. Hiện nay đã có một số noi nuôi trâu lấy thịt và trâu to đang là nguồn cung cấp thịt khá lớn cho nhu cầu xã hội, đặc biệt gần đây xuất hiện rất nhiều cửa hàng "đặc sản thịt trâu". Nhiều người vẫn quan niệm đon giản là trâu sẽ tự kiếm ăn bằng các nguồn thức ăn tự nhiên là Oũ nên ít chú ý kỹ thuật chăn nuôi trâu. Cuốn "Hướng dẫn nông dân nuôi trâu" có kèm theo tranh dễ dọc, dễ hiểu sẽ giúp cho các bạn nhà nông hiểu rõ hdn vê chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và khai thác trâu m ột cách có hiệu quả. Hy vọng cuốn sách sẽ b ổ ích và được bà con hoan nghênh đón nhận, đó cũng là sự mong đợi của tác giả. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được nhiều ỳ kiến từ các đồng nghiệp công tác tại Viện Chăn nuôi cùng các bạn đang thực hiện dự án DelPHE 90 về “Tăng cường năng lực chăn nuôi đại gia súc trong nông hộ”. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu đó. Cảm ơn sự tài trợ về tài chính của dự án DelPHE 90 thông qua Hội đồng Anh tại Việt Nam để cuốn sách ra m ắt bạn đọc. Cảm ơn KS. Nguyễn Kiêm Chiến và KS. Nguyễn Công Định về việc chuẩn bị bản thảo. Chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi những hạn chế, chúng tôi rất mong nhận .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.