TAILIEUCHUNG - Phương Pháp Phân Tích Vi Sinh Vật Trong Nước, Thực Phẩm Và Mỹ Phẩm (NXB Giáo Dục 2006) - 2

. | u CHƯƠNG V QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT 1. TỔNG SỐ VI KHUẨN HIẾU KHÍ . Định nghĩa và nguyên tắc Vi khuẩn hiếu khí là những vi khuẩn tăng trướng và hình thành khuẩn lạc trong điều kiện có sự hiện diện của ôxi phân tử. Tổng số vi khuẩn hiếu khí hiện diện trong mẫu chỉ thị mức độ vệ sinh của thực phẩm. Chỉ số này được xác định bằng phương pháp đếm khuẩn lạc mọc trên môi trường thạch dinh dưỡng từ một lượng mầu xác định trên cơ sở xem 1 khuẩn lạc là sinh khôi phát triển từ 1 tế bào hiện diện trong mẫu và được biểu diễn dưới dạng số đơn vị hình thành khuẩn lạc colony forming unit CFU trong một đơn vị khối lượng thực phẩm. Chỉ sô này có một sô tên gọi khác nhau như sau sô vi sinh vật hiếu khí Aerobic Plate Count APC tổng sô đếm trên đĩa Total Plate Count TPC tổng số vi sinh vật sống Total Viable Count TVC sô đếm đĩa chuẩn Standard Plate Count SPC . Quy trình phân tích bao gồm các bước cân mẫu đồng nhất mẫu pha loãng thành dây các nồng độ thập phân chuyển và phân phô i đều một thể tích xác định mẫu lên bề mặt môi trường rắn trong đĩa petri băng phương pháp hộp trái spread plate hay hộp đổ pour plate xem chương ỊV . Ù ở điều kiện nhiệt độ và thời gian quy định. Phương pháp hộp. đổ được sử dụng phổ biến trong các phòng kiểm nghiệm vi sinh vật Điều kiện nhiệt độ và thời gian ủ thay đổi tùy theo yêu cầu phân tích và quy định của từng quốc gia. Tiêu chuẩn cua nhiều quô c gia quy định ủ ở 30 C trong 3 ngày. Một sô tiêu chuẩn khác quy định ủ ở 20 - 22 c trong cùng thời gian trên. Chỉ tiêu tổng vi sinh vật hiếu khí được dùng để đánh giá chất lượng của mẫu về vi sinh vật nguy cơ hư hỏng thời hạn bảo quản cua sản phẩm mức độ vệ sinh trong quá trình chê biến bảo quản sản phẩm. 101 Môi trường và hóa chất - Môi trường sử dụng là Plate Count Agar PCA có pH 7 0 0 2. Môi trường được pha chế phân phối vào trong các bình thủy tinh hay trong các ỏng nghiệm và hấp khử trùng ở 121 c trong 15 phút. Các bình hoặc ông nghiệm chứa môi trường chưa sử dụng được bảo quản trong

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.