TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

Với Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng được chia sẻ dưới đây, các bạn học sinh được ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo đề thi! | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN EAKAR ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ­ NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG MÔN THI: TOÁN LỚP 9 Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian phát đề ) ĐỀ CHÍNH THỨC I . PHẦNTRẮC NGHIỆM: (5 điểm): Em hãy chọn đáp án đúng nhất ghi vào bài thi (ví dụ: Câu 1 A) Câu 1: x 1 cã nghÜa khi : A. x ≤ 1. B. x > 1. C. x < 1. D. x 1. Câu 2 : Cho hàm số y = (2 ­ m)x ­ 3. Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên R ? A. m = 2. B. m > 2. C. m 0; a 1; a 4) a −1 a a −2 a −1 gọn M. 1 a để M Bài 4: (0,5 điểm) Cho a là số thực dương lớn hơn 1 và x = a + a 2 − 1 + a − a 2 − 1 Tính giá trị biểu thức N = x 3 − 2 x 2 − 2(a + 1) x + 4 a + 2021 . ­­­­­­­Hết­­­­­­ Đáp án đề kiểm tra học kỳ I I. TRĂC NGHIÊM ́ ̣ ( 5 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 đ Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu10 D B C C B D C A B D II­TỰ LUÂN ̣ ( 5 điểm) Bài 1 a) a − ( a − 1) ( a − 2)( a − 1) M= (0,25 đ) a ( a − 1) ( a − 1)( a + 1) − ( a − 2)( a + 2) 1 ( a − 2)( a − 1) a −2 = = a ( a − 1) (a − 1) − (a − 4) 3 a (0,25 đ) 1 c) Tìm a để M< Với a > 0; a 1; a 4 ta co: ́ 6 1 a −2 1 M< < 6 a − 12 < 3 a 3 a < 12 aTa có: OC là phân giác góc AOM vaø OD là phân giác góc BOM (T/C 2 tiếp tuyến cắt nhau ) ˆ , BOM ˆ Mà k AOM ề bù nên : OC ⊥ OD ∆ COD vuông tại O. (0,5 đ) b. Chứng minh: = OM2 Ta có: = OM2 ( Hệ thức lượng trong ∆ COD vuông) .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.