TAILIEUCHUNG - Pháp Lệnh Quảng Cáo Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị 2004) - 1

. | HÁP LỆNH QUẢNG CÁO VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TÁI BẢN CÓ BỔ SUNG KE NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO VÀ CÁC VÀN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TÁI BẢN CÓ BỔ SUNG NHÀ XUẤT BẢN CHĨNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI - 2004 CHÚ DẨN CỦA NHÀ XUẤT BẢN Ngày 16 tháng 11 năm 2001 Uý ban thường vụ Quốc hội khoá X nước Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam đâ thông qua Pháp lệnh quảng cáo Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-5-2002. Sau khi Pháp lệnh dược ban hành. Chính phủ và các Bộ ngành có hên quan đã ban hành một RÔ văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật. Để đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật có liên quan đên lĩnh vực quảng cáo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản có bẩ sung Cuốn sách Pháp lệnh quảng cáo uà các văn bản hướng dẫn thi hành. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn dọc. Tháng 7 năm 2004 NHÀ XUẤT BẨN CHÍNH TRỊ QUỐC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.