TAILIEUCHUNG - Sử dụng keo dán N-Butyl cyanoacrylate trong điều trị thủng hoặc dọa thủng giác mạc do viêm loét giác mạc

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá tác dụng của N-butyl cyanoacrylate trong điều trị thủng hoặc dọa thủng giác mạc do viêm loét giác mạc. Nghiên cứu tiến cứu, mô tả lâm sàng 13 ca thủng và dọa thủng giác mạc do viêm loét giác mạc, được điều trị bằng keo dán giác mạc N-butyl cyanoacrylate. Kết quả trong tổng số 13 mắt, có 11 mắt viêm loét giác mạc do vi khuẩn; 2 mắt do nấm. Thời gian theo dõi dài nhất là 5 tháng và ngắn nhất là 3 tuần. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỬ DỤNG KEO DÁN N-BUTYL CYANOACRYLATE TRONG ĐIỀU TRỊ THỦNG HOẶC DỌA THỦNG GIÁC MẠC DO VIÊM LOÉT GIÁC MẠC Vũ Thị Tuệ Khanh*, Đặng Minh Tuệ* TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá tác dụng của N-butyl cyanoacrylate trong điều trị thủng hoặc dọa thủng giác mạc do viêm loét giác mạc. Phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, mô tả lâm sàng 13 ca thủng và dọa thủng giác mạc do viêm loét giác mạc, được điều trị bằng keo dán giác mạc N-butyl cyanoacrylate. Kết quả: trong tổng số 13 mắt, có 11 mắt viêm loét giác mạc do vi khuẩn; 2 mắt do nấm. Thời gian theo dõi dài nhất là 5 tháng và ngắn nhất là 3 tuần. Kết quả điều trị tốt 8 mắt; 5 mắt điều trị thất bại phải tiến hành phẫu thuật ghép màng ối (3 mắt) và phẫu thuật ghép giác mạc (2 mắt). Kết luận: sử dụng N-butyl cyanoacrylate điều trị thủng hoặc dọa thủng giác mạc là một trong những lựa chọn điều trị biến chứng của viêm loét giác mạc. Phương pháp này cần được cân nhắc chỉ định dựa trên tình trạng tổn thương của giác mạc. Từ khoá: keo dán N-butyl cyanoacrylate, viêm loét giác mạc dọa thủng, thủng giác mạc. I. ĐẶT VẤN ĐỀ trong các trường hợp rách GM, sửa lỗ dò sẹo bọng Cyanoacrylate là chất polymer được sử dụng sau phẫu thuật cắt bè giác củng mạc, loét Mooren tiến như chất keo dán sinh học khoảng trên 40 năm qua tại triển, loét mảnh ghép GM [1, 2, 3, 4, 5]. Lần đầu tiên nhiều quốc gia khác nhau. Các nghiên cứu cho thấy tại khoa Kết – Giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương, chất keo này có tác dụng hỗ trợ quá trình biểu mô hóa chúng tôi sử dụng keo dán N-butyl cyanoacrylate. Qua giác mạc (GM), kêu gọi tân mạch đến và có tác dụng nghiên cứu này, chúng tôi muốn đánh giá và rút kinh diệt khuẩn. Vai trò của cyanoacrylate cũng được đánh nghiệm trong việc sử dụng N- butyl cyanoarylate điều giá cao vì khả năng ức chế quá trình tiêu collagen GM trị thủng và dọa thủng GM trong viêm loét GM. và làm dừng sự di chuyển các tế bào viêm như bạch cầu đa nhân [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Vì đặc tính của cyano- II. ĐỐI TƯỢNG VÀ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.