TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân và điều trị viêm kết mạc cấp tại Bệnh viện Mắt Trung Ương

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm nhận xét đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân viêm kết mạc cấp và đánh giá kết quả điều trị. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 91 bệnh nhân (167 mắt), 100% bệnh nhân được làm xét nghiệm soi nhuộm, nuôi cấy vi khuẩn và tế bào học kết mạc. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ viêm kết mạc cấp do vi khuẩn là 82,4% và do virut là 17,6%; 20,9% bệnh nhân nuôi cấy phân lập được vi khuẩn; tỷ lệ khỏi bệnh 100%. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM KẾT MẠC CẤP TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG Nguyễn Thành Trung*, Phạm Thị Khánh Vân** TÓM TẮT Mục tiêu: nhận xét đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân viêm kết mạc cấp và đánh giá kết quả điều trị. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 91 bệnh nhân (167 mắt), 100% bệnh nhân được làm xét nghiệm soi nhuộm, nuôi cấy vi khuẩn và tế bào học kết mạc. Kết quả: tỷ lệ viêm kết mạc cấp do vi khuẩn là 82,4% và do virut là 17,6%; 20,9% bệnh nhân nuôi cấy phân lập được vi khuẩn; tỷ lệ khỏi bệnh 100%. Kết luận: nguyên nhân viêm kết mạc thường gặp là do vi khuẩn, bệnh cảnh lâm sàng do vi khuẩn thường nặng hơn do virut. Viêm kết mạc thường được điều trị khỏi hầu như không để lại di chứng. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Viêm kết mạc cấp là bệnh thường gặp, do nhiều nguyên nhân: vi khuẩn (VK), virut và dị ứng. Những biến đổi của môi trường khí hậu, sự xuất hiện và sử dụng nhiều loại kháng sinh mới, cũng như việc lạm dụng kháng sinh trong điều trị. Sự phân bố các loại vi khuẩn trong viêm kết mạc cấp ở Việt Nam đã có những thay đổi. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm: đánh giá đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân và kết quả điều trị viêm kết mạc cấp. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu mô tả cắt ngang, trên 91 bệnh nhân (167 mắt) viêm kết mạc cấp đến khám và điều trị tại phòng khám Bệnh viện Mắt Trung ương từ *Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Thanh Hóa **Trường Đại học Y Hà Nội 20 Nhãn khoa Việt Nam (Số 18 - 6/2010) 1/2009 đến 9/2009. Tất cả các bệnh nhân được làm các xét nghiệm soi nhuộm phát hiện vi khuẩn và nuôi cấy và làm kháng sinh đồ để xác định loại vi khuẩn và kháng sinh thích hợp. Chúng tôi làm xét nghiệm tế bào học kết mạc cho tất cả 91 BN để chẩn đoán do vi khuẩn hay do virut, dựa theo hình ảnh tế bào học kết mạc: do vi khuẩn nếu có chủ yếu là bạch cầu đa nhân, do virut nếu có chủ yếu tế bào nhiều nhân và tế bào thoái hóa nhân trương. Chúng tôi tiến hành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.