TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra định kì môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi. Mời các em học sinh và giáo viên cùng tham khảo Đề kiểm tra định kì môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến dưới đây để tích lũy kinh nghiệm làm bài trước kì thi. Chúc các em thi tốt! | Đề kiểm tra định kì môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ _ MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 06 tháng 10 năm 2019 (50 câu trắc nghiệm) Thí sinh không được sử dụng tài liệu Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÃ ĐỀ THI: 610 Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 1. Hàm số y x3 3x2 2 có điểm cực đại là A. 0. B. 6. C. 2. D. 2. Câu 2. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y x 3x 2 tại điểm có hoành độ bằng 2 là 3 2 A. y 0. B. y 6. C. y x. D. y x 2. Câu 3. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số y f x nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. ; 2 . B. ;0 . C. 1;0 . D. 0; . x 1 2 Câu 4. Cho hàm số y . Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là x2 4 A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 5. Tính thể tích của khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b là a 2 4b 2 2a 2 a 2 4b 2 a 2 a 2 4b 2 2a 2 a 2 4b 2 a 2 A. . B. . C. . D. . 6 6 6 6 Câu 6. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Đó là đồ thị hàm số A. y x 3 3x 2 2. B. y x 3 3 x 2 1. C. y x 3 3x 2 2. D. y x 3 3 x 2 2. Câu 7. Tính chiều cao của hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b. 4b 2 2a 2 4b 2 2a 2 4b 2 a 2 4b 2 a 2 A. . B. . C. . D. . 2 2 2 2 Câu 8. Cho hình lập phương ABCD. A1 B1C1 D1. Góc giữa hai đường thẳng AC và DA1 bằng A. 120 . B. 45 . C. 60 . D. 90 . KTĐK (06/10/2019) Trang 01/06 - Mã đề thi: 610 Câu 9. Cho hàm số y f x liên tục trên và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị? A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 10. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.