TAILIEUCHUNG - Luanvan_PhamThiThuHa

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIPHẠM THỊ THU HÀHÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM THỊT LỢN AN CƯ DÂN ĐÔ THỊ.(Nghiên cứu tại khu đô thị Đặng Xá và khu đô thị Ecopark)LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌCHÀ NỘI, HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIPHẠM THỊ THU HÀHÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM THỊT LỢN AN CƯ DÂN ĐÔ THỊ.(Nghiên cứu tại khu đô thị Đặng Xá và khu đô thị Ecopark)Ngành: Xã hội số: VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:.. NGUYỄN ĐỨC CHIỆNHÀ NỘI, CAM xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi được trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tình hình thực tiễn dưới sự hướng dẫn . TS. Nguyễn Đức Chiện. Các nội dung và kết quả nghiên cứu trong luận văn thực và chưa được công bố dưới bất cứ hình thức nào trước khi trình bày,.được bảo vệ và công nhận. Các số liệu và kết quả nghiên cứu được sử dụng lại nghiên cứu khác đã công bố trong luận văn này được trích dẫn rõ ràngHà Nội, ngàythángnăm 2018Tác giả luận vănPhạm Thị Thu 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . . Hệ thống các khái niệm . Các lý thuyết xã hội học liên quan đến luận văn . Cơ sở thực tiễn 2 ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC LỢN AN TOÀN CỦA CƯ DÂN HAI KHU ĐÔ THỊ Đặc điểm hộ gia đình người tiêu dùng đô thị . Hành vi tiêu dùng thịt lợn an toàn của người dân đô thị . 3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG DÂN HAI KHU ĐÔ THỊ . Nhóm yếu tố cá nhân . Yếu tố chất lượng . Yếu tố giá cả . Yếu tố niềm tin LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ LIỆU THAM MỤC CÁC TỪ VIẾT toàn thực phẩmKĐTKhu đô thịNTổng mẫuNĐTPNgộ độc thực phẩmNTDNgười tiêu dùngPVSPhỏng vấn sâuTHCSTrung học cơ sởTHPTTrung học phổ thôngUBNDỦy ban nhân dânVSATTPVệ sinh an toàn thực phẩmiii. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ THU HÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM THỊT LỢN AN TOÀN CỦA CƯ DÂN ĐÔ THỊ Nghiên cứu tại khu đô thị Đặng Xá và khu đô thị Ecopark LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ THU HÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC phẩm thịt lợn an toàn CỦA CƯ DÂN ĐÔ THỊ Nghiên cứu tại khu đô thị Đặng Xá và khu đô thị Ecopark Ngành Xã hội học Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . NGUYỄN ĐỨC CHIỆN HÀ NỘI 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tình hình thực tiễn dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Nguyễn Đức Chiện. Các nội dung và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố dưới bất cứ hình thức nào trước khi trình bày được bảo vệ và công nhận. Các số liệu và kết quả nghiên cứu được sử dụng lại từ những nghiên cứu khác đã công bố trong luận văn này được trích dẫn rõ ràng. Hà Nội ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Hà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.