TAILIEUCHUNG - Nên hay không nên nuôi Tôm Chân Trắng? Các điều lợi và hại giữa Tôm Chân Trắng và con Tôm Sú truyền thống

Xuất xứ của Tôm Chân Trắng là từ vùng Nam Mỹ chạy suốt từ Peru cho đến Mexico. Vào những năm 1970 Tôm Chân Trắng được đưa vào các vùng đảo Thái Bình Dương, tới đầu năm 1980 Tôm Chân Trắng được nuôi trồng các vùng nước Mỹ và quanh khu vực. Suốt thời gian dài 20-25 năm Tôm Chân Trắng là loại tôm chủ lực nuôi trong khu vực này. | Nên hay không nên nuôi Tôm Chân Trắng Các điều lợi và hại giữa Tôm Chân Trắng và con Tôm Sú truyền thống Nguồn Xuất xứ của Tôm Chân Trắng là từ vùng Nam Mỹ chạy suốt từ Peru cho đến Mexico. Vào những năm 1970 Tôm Chân Trắng được đưa vào các vùng đảo Thái Bình Dương tới đầu năm 1980 Tôm Chân Trắng được nuôi trồng các vùng nước Mỹ và quanh khu vực. Suốt thời gian dài 20-25 năm Tôm Chân Trắng là loại tôm chủ lực nuôi trong khu vực này. Tôm Chân Trắng được đưa vào Á châu qua các nước Trung Quốc và Đài Loan vào những năm 1980 nhưng cho tới mãi năm 1996 mới thực sự đưa vào nuôi trồng sản xuất đại trà. Các nước Á châu lân cận khác thì vào đầu năm 2000. Các con giống SPF specific pathogen free không mang nguồn bịnh được thử nghiệm nuôi trồng sản xuất tại các nước Á châu vào đầu năm 2000. Trong khu vực Châu Á Trung Quốc dẫn đầu về số lượng sản xuất khoảng 300 000 tấn năm 2003 từ đó tới năm nay con số này còn cao hơn nhiều. Sản lượng của ThaiLand được 120 000 tấn Việt Nam và Indonesia mỗi nước chỉ có 30 000 tấn. Về vấn đề bệnh dịch đối với Tôm Chân Trắng theo FAO Food and Agriculture Organization - Ủy ban lương thực và nông lâm quốc tế thì có sự ngộ nhận là Tôm Chân Trắng không bị nhiều bịnh dịch như những con Tôm Sú truyền thống và mang lại lợi nhận kinh tế cao trong khi đó Tôm Sú lại bị nhiều dịch bệnh và làm tổn hại rất lớn kỹ nghệ nuôi trồng Tôm Sú địa phương. Thời gian đầu Tôm Chân Trắng đã mang lại lợi nhuận và thành công cho khu vực châu Á trái lại trong thời gian này thì phía Nam Mỹ giảm dần số lượng sản xuất vì những bịnh dịch con Tôm Chân Trắng gây ra. Dịch bịnh đầu vàng YHV năm 1992 và sau đó là đốm trắng WSS năm 1994 trên con Tôm Sú truyền thống làm tổn thất hon 1 tỷ đô la một năm cho Châu Á. Đối với con Tôm Chân Trắng ở khu vực Nam Mỹ cũng bị dịch bịnh Taura Syndrome Virus TSV từ năm 1993 tổn hại mỗi năm tỷ đô la. Những dịch bịnh này được đổ lỗi cho sự bất cẩn trong khâu sản xuất tôm giống và những đàn giống được du nhập từ nước ngoài vào vì lý .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.