TAILIEUCHUNG - Phương pháp gắn đĩa đệm

Kỹ thuật mới này được giới thiệu lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2007 và Bệnh viện Raffles là một trong những bệnh viện đi tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật này ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 9 bệnh nhân nước ngoài và bệnh nhân bản địa đã được áp dụng hình thức phẫu thuật này tại Bệnh viện Raffles. Chỉ trong thời gian rất ngắn là 5 ngày, bệnh nhân có thể đạt được các vận động bình thường như trước đây. | Phương pháp găn đĩa đệm Kỹ thuật mới này được giới thiệu lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2007 và Bệnh viện Raffles là một trong những bệnh viện đi tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật này ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 9 bệnh nhân nước ngoài và bệnh nhân bản địa đã được áp dụng hình thức phẫu thuật này tại Bệnh viện Raffles. Chỉ trong thời gian rất ngắn là 5 ngày bệnh nhân có thể đạt được các vận động bình thường như trước đây và ít đau hơn rất nhiều. Kỹ thuật mới này đồng thời còn bảo vệ các đốt sống liền kề khỏi thoái hoá. Đây là một trong những điểm nổi bật nhất của kỹ thuật này so với kỹ thuật gắn cột sống trước kia vốn luôn ảnh hưởng và làm thoái hoá các đốt sống liền kề. Ở kỹ thuật mới này bác sĩ sử dụng một thanh cứng để điều trị các đĩa đệm bị thoái hoá đồng thời một đoạn được bao bọc phía ngoài đốt sống mang tính chất bảo vệ những đĩa đệm liền kề. Đoạn đinh vít linh hoạt này cho phép đạt được 5 trạng thái cử động giúp hỗ trợ cho các vận động bình thường của cơ thể. Ngoài việc ngăn ngừa các biến chứng do các đĩa đệm còn lại phải vận động nhiểu bệnh nhân còn thấy ít bị đau hơn. Quan trọng hơn nữa bệnh nhân có thể trở lại với các hoạt động thường nhật trong thời gian rất ngằn Tiến sĩ David Wong - chuyên gia tư vấn về phẫu thuật chỉnh hình bệnh viện Raffles cho .