TAILIEUCHUNG - Tiểu Đường Toan Huyết

Trường hợp bệnh lý Ông X. 55 tuổi, độc thân, chiều thứ bảy điện thọai cho em gái nói rằng ông bị mệt, khát nước, buồn nôn. Người em khuyên đi khám bệnh nhưng ông không đi. Trưa thứ hai, bà em đến thăm thì thấy ông nằm bất tỉnh trong nhà tắm, chung quanh có những chất nôn mửa; bèn kêu xe chở ông đi cấp cứu. Bệnh nhân đến phòng cấp cứu lúc 16 giờ, trong tình trạng lơ mơ nhưng có thể lay dậy được, không dấu định vị, nhiệt độ , mạch 108, áp huyết. | Tiểu Đường Toan Huyết Trường hợp bệnh lý Ông X. 55 tuổi độc thân chiều thứ bảy điện thọai cho em gái nói rằng ông bị mệt khát nước buồn nôn. Người em khuyên đi khám bệnh nhưng ông không đi. Trưa thứ hai bà em đến thăm thì thấy ông nằm bất tỉnh trong nhà tắm chung quanh có những chất nôn mửa bèn kêu xe chở ông đi cấp cứu. Bệnh nhân đến phòng cấp cứu lúc 16 giờ trong tình trạng lơ mơ nhưng có thể lay dậy được không dấu định vị nhiệt độ mạch 108 áp huyết 118 77 cân năng 63 Kg da và lưỡi khô tim phổi bình thường bụng mềm. Nước tiểu tỉ trọng đường trên 1000 mg đạm 40mg ketone dương tính 15mg bạch cầu 0-2 hồng cầu 3-6 myoglobin 27 BT dưới 2 . Thử máu bạch cầu ngàn hemoglobin o hematocrite tiểu cầu 140 ngàn Na 138 mEq l K Cl 105 Bicarbonate 6 BUN 87 Creatinin Anion gap AG Na - C1 CO3H 138- 105 6 27 bình thường 3-11 mEq Đường huyết 1120 mg dl Đạm toàn phần Albumin Calcium Troponin BT Creatinin Kinase BT 49-357 CKMB BT Chất khí trong máu động mạch Arterial Blood Gases-ABG FìO 21 pH pCO2 p O2 Bác sĩ cấp cứu truyền TM dung dịch NS nhanh và insuline 6 đơn vị mỗi giờ. Hỏi thân nhân được biết bệnh nhân có cao huyết áp cao mỡ không biết có tiểu đường có hút thuốc lá không uống rượu điều trị bằng Nifedipine ER 90 mg Advicor 20 1000 kết hợp Lovastatin 20mg và Niacin 1000mg mẹ và em gái đều bị tiểu đường. Chẩn đoán 1 Tiểu đường toan huyết 2 Thiếu nước 3 Ly giải cơ vân rhabdomyolysis 4 Suy thận cấp do thiếu thể tích và hoặc do ly giải cơ vân. Xử trí chuyển săn sóc tích cực nhịn ăn uống theo dõi lượng nước xuất nhập sinh hiệu cấy máu cấy nước tiểu phim phổi điện tâm đồ truyền NS 1000ml giờ truyền TM insulin10 đơn vị mỗi giờ theo dõi đường huyết mỗi giờ. Lúc 19 giờ nước tiểu 1400 ml máu Na 144 K Cl 120 Bicarbonate dưới 5 BUN 78 Creatinin huyết 811 thêm bicarbonate 1 ống 50 mEq trong 250 ml NS truyền TM 2 lần thêm KCl 10 mEq trong mỗi lít dịch Y lệnh về truyền insulin như