TAILIEUCHUNG - Bạch Cầu và Tử Vong Khi Điều Trị Ung Thư

Bs Nicole Kuderer cùng các đồng nghiệp thuộc nhóm thuộc Đại HọcY Khoa Duke nghiên cứu một tổng hợp bao gồm hơn 3000 bệnh nhân ung thư đang được chữa bệnh bằng hóa học trị liệu. Kết quả cho thấy bệnh nhân ung thư được truyền bạch huyết cầu trễ bị nóng sốt, bạch cầu xuống thấp, bị chứng bệnh tên là febrile neuropenia, tăng cao nguy cơ tử vong là 44%. Trong khi bệnh nhân ung thư vừa dùng hóa học trị liệu, vừa dùng thuốc Neulasta hay Neupogen, giảm nguy cơ tử vong xuống thấp hơn, 22% | Bạch Câu và Tử Vong Khi Điều Trị Ung Thư Bs Nicole Kuderer cùng các đồng nghiệp thuộc nhóm thuộc Đại HọcY Khoa Duke nghiên cứu một tổng hợp bao gồm hơn 3000 bệnh nhân ung thư đang được chữa bệnh bằng hóa học trị liệu. Kết quả cho thấy bệnh nhân ung thư được truyền bạch huyết cầu trễ bị nóng sốt bạch cầu xuống thấp bị chứng bệnh tên là febrile neuropenia tăng cao nguy cơ tử vong là 44 . Trong khi bệnh nhân ung thư vừa dùng hóa học trị liệu vừa dùng thuốc Neulasta hay Neupogen giảm nguy cơ tử vong xuống thấp hơn 22 . Neupogen hay Neurasta tăng cao bạch cầu trong máu. Bởi vậy nhiều tác giả khuyến cáo nên dùng Neupogen hay Neurasta trước khi làm hóa học trị liệu cho bệnh nhân vì sẽ giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân hơn là để quá trễ chờ khi nào có biến chứng mới cho bệnh nhân thêm Neurasta hay Neupogen . Bác sĩ cần cho bệnh nhân biết những công phạt của thuốc Neurasta như nổi da ngứa và nổi đỏ chỗ chích thuốc đau xương bệnh nhân có thể cảm thấy người yếu đi tiêu chảy nhức đầu nóng lạnh khi bệnh nhân đồng ý với bác sĩ dùng thuốc tăng cao bạch cầu. Bạch cầu trong hệ thống miễn dịch có thể giúp chống nhiễm trùng. Khi lượng bạch cầu xuống thấp trong máu sẽ giảm khả năng chống nhiễm trùng. Mỗi lần dùng hóa học trị liệu ung thư thì bạch huyết cầu lại hạ thấp nhất khoảng giữa thơì gian khi trị ung thư. Thí dụ cứ 3 tuần lễ trị liệu hóa chất thì khoảng 10 ngày sau bạch huyết cầu hạ thấp nhất. Khi bạch cầu xuống thấp nhất là lúc bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi nhiều nhất. Hiện tượng này y khoa gọi là nadir . Bệnh nhân cũng bị bệnh tâm thần ưu trầm nặng nhất trong giai đoạn này. Khi qua khỏi nadir thì bạch cầu dần dần trở lại bình thường. Sau đó bệnh nhân có thể được phép làm hóa học trị liệu giai đoạn 2. Có trường hợp bác sĩ trị ung thư truyền trụ sinh kháng sinh cho bệnh nhân để giúp chống nhiễm trùng. Triệu chứng báo hiệu nhiễm trùng như bị đau cổ họng nóng sốt đi tiểu đau buốt bị ho hay khó thở. Chỗ da để ống truyền thuốc central venous catheter bị sưng đỏ. Tóm lại ngày

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG