TAILIEUCHUNG - Lời chúc năm mới bằng tiếng Anh

Lời chúc năm mới bằng tiếng Anh occasion of New Year, wishing all your family happiness and lucky. Nhân dịp năm mới tôi kính chúc toàn thể gia đình bạn một năm mới gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc. | Lời chúc năm mới bằng tiếng Anh occasion of New Year wishing all your family happiness and lucky. Nhân dịp năm mới tôi kính chúc toàn thể gia đình bạn một năm mới gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc. 2. Everything starts a new with the new year coming. May your new year be filled with the happinest things and yuor days with the bringtest promise. Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất. 3. Have a happy and profitable year. Chúc bạn năm mới vui vẻ và phát tài. 4. This is another good beginning. May you be richly blessed with a succesfull new year. May my sincere blessing suround spendid travel of you life. Mọi việc lại bắt đầu tốt đẹp. Chúc bạn thành công trong năm mới. Những lời chúc chân thành của tôi đến với cuộc sống huy hoàng của bạn. 5. Allow me to congragulation you on arrival of the new year and to extend to you all my good wishes for your perfect health and lasting prosperity. Cho phép tôi chúc mừng bạn nhân dịp năm mới đến và xin gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp dồi dào sức khỏe và thịnh vượng. 6. I hope that the coming year bring you peace and prosperity. Mong rằng năm mới sẽ mang sự bình yên và phát đạt đến cho bạn. 7. With 2011 .fast approaching we wish you both all the best and a very Happy New Year. May this year bring helth prosperity and peace to us all. Trong khi năm 2011. đang nhanh chóng đến gần chúng tôi chúc cho hai bạn những điều tốt đẹp nhất và một năm mới cực kỳ hạnh phúc. Cầu mong cho năm nay mang lại sức khỏe thịnh vượng và an bình cho tất cả chúng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    15    0    18-01-2021