TAILIEUCHUNG - Phó từ (Adverbs)

Phó từ là từ bổ sung thông tin về thời gian, nơi chốn, mức độ, cách thức. cho một động từ, một tính từ, một cụm từ hoặc một phó từ khác. | Phó từ Adverbs Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho các bạn . . tổng quan về Phó từ hay còn được gọi là Trạng từ và cách thành lập chúng. I. Tổng quan về phó từ trạng từ Phó từ là từ bổ sung thông tin về thời gian nơi chốn mức độ cách thức. cho một động từ một tính từ một cụm từ hoặc một phó từ khác. 1. Phó từ chỉ cách thức Adverbs of manner Slowly chậm chạp quickly một cách nhanh nhẹn joyfully một cách vui vẻ sadly một cách buồn bã well tốt giỏi badly tồi dở . 2. Phó từ chỉ mức độ Adverbs of degree Enough đủ absolutely tuyệt đối strictly triệt để fairly khá hoàn toàn completely hoàn toàn entirely hoàn toàn quite hoàn toàn just vừa nearly gần nh almost gần nh only chỉ riêng too quá very rất extremely cực độ really thực sự . 3. Phó từ chỉ nơi chốn Adverbs of place Here đây there đó near gần everywhere mọi nơi nowhere không nơi nào northwards về phía bắc forwards về phía Trước backwards về phía sau clockwise theo chiều kim đồng hồ . 4. Phó từ chỉ thời gian Adverbs of time Now bây giờ today hôm nay tomorrow ngày mai yesterday hôm qua soon ngay still vẫn còn then sau đó yet còn còn nữa afterwards sau này before Trước đó at once lập tức lately gần đây recently gần đây . 5. Phó từ chỉ tần suất Adverbs of frequency Frequently th-ờng xuyên always luôn luôn never không bao giờ occasionally thỉnh thoảng usually thờng often thờng regularly đều đặn seldom ít khi hiếm khi rarely ít khi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN