TAILIEUCHUNG - Thuyết trình Ô nhiễm môi trường nước

Tham khảo bài thuyết trình 'thuyết trình ô nhiễm môi trường nước', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GVHD: Trịnh Trường Giang Nhóm thực hiện: Nguyễn Minh Hiếu Đỗ Xuân Phúc Lê Nguyễn Xuân Thảo Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Sinh thái thủy vực Lớp: DH08NT Tổng hợp kiến thức: Nước trong tự nhiên là gì? Thế nào là nước bị ô nhiễm? Hiện trạng nguồn nước hiện nay. Tác hại. Biện pháp. Tài liệu đọc thêm Trước tiên chúng ta cần biết nước trong tự nhiên là gì? Nước trong tự nhiên tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: nước ngầm, nước ở các sông hồ, tồn tại ở thể hơi trong không khí. Nước bị ô nhiễm nghĩa là thành phần của nó tồn tại các chất khác, mà các chất này có thể gây hại cho con người và cuộc sống các sinh vật trong tự nhiên. Nước ô nhiễm thường là khó khắc phục mà phải phòng tránh từ đầu Các loại nguồn nước dùng để cấp nước: Nước mặt: a. Định nghĩa: Bao gồm các nguồn nước trong các hồ chứa, sông suối. b. Đặc trưng: - Chứa khí hoà tan, đặc biệt là oxy. - Chứa nhiều chất rắn lơ lửng - Có hàm lượng chất hữu cơ cao. - Có sự hiện diện của nhiều loại tảo. - Chứa nhiều vi sinh vật.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN