TAILIEUCHUNG - 13 lỗi thường gặp trong quản lý thay đổi -phần1

Tham khảo tài liệu '13 lỗi thường gặp trong quản lý thay đổi -phần1', kỹ năng mềm, kinh nghiệm lãnh đạo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 13 lỗi thường gặp trong quản lý thay đổi Thời kỳ khủng hoảng đã đẩy các nhà lãnh đạo vào một cuộc thử nghiệm. Làm cách nào chúng ta đối phó được với mọi bất ngờ không mong đợi và những rủi ro không ngờ đối với những kế hoạch đã được sắp đặt. Sự thay đổi lớn thường đã đủ khắc nghiệt không cần phải làm cho mọi quan hệ trở nên xấu hơn đi. Khi các cuộc khủng hoảng xảy ra các nhà lãnh đạo cần phải biết cách để tránh các bẫy có thể làm cho khó có thể hồi phục lại. Sau đây là 13 lỗi thông thường gặp phải và một số hướng dẫn để tránh những lỗi này. 1. Áp lực phải có những quyết định nhanh chóng đã ảnh hưởng đến các giá trị và văn hoá công ty. Các nhà lãnh đạo cần thực hiện các bước quyết liệt nhanh chóng mà không có thời gian để xem xét các khả năng thay thế khác. Các giá trị về mức độ tham gia tính bao hàm hoặc tính liên quan đến con người bắt đầu biến mất. Sự hoài nghi bắt đầu nảy sinh. Giải pháp Tránh bị cám dỗ để đưa ra các quyết định tức thì. Tìm ra vấn đề có thể có lợi từ sự cống hiến của các nhân viên và giao cho các nhóm nhân viên giải quyết chúng. 2. Sự quản lý đòi hỏi quá nhiều kiểm soát. Trong các cuộc khủng hoảng các quyết định thường được đẩy lên hàng đầu. Bởi vì các nhà lãnh đạo cao cấp đang suy tính lại mọi thứ mọi người ở cấp dưới trở nên bị động và đợi được ra lệnh những gì cần làm. Sáng kiến giảm xuống sự đổi mới bị tạm ngưng lại. Giải pháp Thiết lập các nhiệm vụ ngắn hạn mà uỷ quyền cho các nhân viên để nhằm cố gắng đạt được những chiến thắng nhanh nhất tạo cho họ cảm giác kiểm soát được kết quả. 3. Các nhiệm vụ khẩn cấp làm lệch sự chú ý của cấp lãnh đạo đối với tình trạng chung của công ty. Các nhà lãnh đạo luôn bị ngập trong các cuộc hội họp và quyết định. Không ai chịu trách nhiệm về việc đánh giá tác động đối với động cơ thúc đẩy và hiệu quả làm việc của các nhân viên. Giải pháp Chỉ định một nhóm các nhà lãnh đạo bẩm sinh để kiểm soát văn hoá công ty bắt được mạch của các nhân viên và huấn luyện các nhà quản lý theo một quy trình hiệu .