TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bệnh lý thú y: Chương 1 - TS. Nguyễn Hữu Nam

Nội dung Bài giảng Bệnh lý thú y: Chương 1 gồm có: Sơ lược khái niệm về bệnh qua các thời đại, những điều cần chú trọng trong khái niệm về bệnh, một số quan niệm sai lầm về nguyên nhân bệnh học, quan niệm khoa học về nguyên nhân và bệnh học, phân loại nguyên nhân bệnh, vai trò của nguyên nhân bệnh, quan hệ giữa cục bộ và toàn thân trong quá trình sinh bệnh, vòng xoắn bệnh lý, các giai đoạn phát triển của bệnh. | • • • • • BỆNH LÝ THÚ Y (Chuyên ngành Thú Y) 1. Tên môn học: Bệnh Lý Thú Y Veterinary Pathology 2. Số tín chỉ: 6 3. Giáo viên phụ trách: TS. Nguyễn Hữu Nam. 4. Mục tiêu của môn học: Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho học viên những nguyên lý chung nhất, phương pháp suy luận tổng hợp và khả năng vận dụng những hiểu biết đã được học trong phần kiến thức cơ bản, cơ sở để giải thích tại sao và do đâu mà có những triệu chứng ở cơ thể bệnh, nhằm cung cấp các thông tin cơ sở cho việc chăm sóc lâm sàng và điều trị bệnh. • • • NộI DUNG Bệnh lý học là môn học nghiên cứu về tổn thương. Nó bao gồm cả khoa học đại cương và thực hành lâm sàng. Nghiên cứu cả thay đổi về cấu trúc cũng như chức năng của tế bào, mô và các cơ quan bị bệnh. Bằng cách sử dụng các kỹ nghệ phân tử, vi sinh vật học, miễn dịch học và hình thái học, bệnh lý học giải thích tại sao và do đâu mà có những triệu chứng ở cơ thể bệnh nhằm cung cấp các thông tin cơ sở cho việc chăm sóc lâm sàng và điều trị bệnh. • Theo truyền thống, nghiên cứu bệnh lý được chia thành bệnh lý học đại cương và bệnh lý học chuyên khoa. • Bệnh lý đại cương có liên quan trực tiếp với các phản ứng cơ bản của tế bào và mô với các kích thích bất thường của bệnh, đáp ứng của mô và các cơ quan. • Bệnh lý học quan tâm đến 4 khía cạnh cơ bản của quá trình bệnh là: nguyên nhân bệnh, cơ chế phát sinh bệnh, sự thay đổi cấu trúc tế bào, mô và các cơ quan của cơ thể bệnh và hậu quả của các biến đổi hình thái đó (các rối loạn chức năng) • - Giải phẫu bệnh lý học (Anatomical Pathology) • - Hình thái bệnh lý học (Morphological Pathology) • Chuyên nghiên cứu biến đổi về hình thái, cấu trúc của tế bào, mô và các cơ quan do bệnh tật gây nên trong cơ thể. • Bao gồm: + Bệnh lý đại thể • + Bệnh lý vi thể • + Bệnh lý siêu vi thể • + Bệnh lý phân tử • Thực tế, Giải phẫu bệnh là môn chẩn đoán bệnh về mặt hình thái học. • Biến đổi bệnh lý là những khác thường về: Vị trí, hình dáng, kích thước, màu sắc, khối lượng, trạng thái và mối liên quan giữa .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.