TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2012 - Sở GD & ĐT Bình Dương - Mã đề 179

Gửi đến các bạn Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2012 - Sở GD & ĐT Bình Dương - Mã đề 179 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. tài liệu. | SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012-2013 BÌNH DƯƠNG MÔN VẬT LÝ – LỚP 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên thí sinh: Số báo danh : Mã đề 179 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) – Gồm 12 câu Câu 1: Trong quá trình điện phân có dương cực tan: A. Nồng độ của chất điện phân không thai đổi. B. Nồng độ của chất điện phân C. Khối lượng của điện cực âm không thay đổi. D. Nồng độ của chất điện phân tăng. giảm. Câu 2: Một dòng điện không đổi có cường độ 3A, sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4C chuyển qua tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5A thì có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là: A. 4,5C. B. 4C. C. 6C D. 8C. Câu 3: Phát biểu nào sau đây về đường sức của điện trường là không đúng? A. Các đường sức của điện trường là những đường cong khép kín. B. Các đường sức là các đường có hướng. C. các đường sức của cùng một điện trường không cắt nhau. D. Hướng của đường sức tại mỗi điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó. Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Đối với vật liệu siêu dẫn, có khả năng tự duy trì dòng điện trong mạch sau khi ngắt bỏ nguồn điện. B. Đối với vật liệu siêu dẫn, để có dòng điện chạy trong mạch ta luôn phải duy trì một hiệu điện thế. C. Điện trở của vật siêu dẫn bằng không. D. Đối với vật siêu dẫn, năng lượng hao phí do tỏa nhiệt bằng không. Câu 5: Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào: A. Độ lớn của điện tích đó. B. Hằng số điện môi của môi trường. C. Khoảng cách từ điểm xét đến điện tích điểm đó. lớn điện tích thử. Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt. B. Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do. C. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giử không đổi. D. Hạt tải điện trong kim loại là ion dương và ion âm. Câu 7: .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.