TAILIEUCHUNG - Chuyên đề Phương pháp tọa độ không gian - Ngô Nguyên

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Chuyên đề Phương pháp tọa độ không gian do Ngô Nguyên biên soạn sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. | CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 12 BIÊN SOẠN Điện thoại: Website: Mail: nhinguyenmath@ Tài luyện thi TNQG năm 2017 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 MỤC LỤC TÓM TẮT LÍ THUYẾT 2 CÁC DẠNG BÀI TẬP 4 CHỦ ĐỀ 1. CÁC PHÉP TOÁN VỀ TỌA ĐỘ VÉC TƠ. XÁC ĐỊNH ĐIỂM – MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÌNH HỌC . 4 I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN . 4 II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 4 CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU . 27 I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN . 27 II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 29 CHỦ ĐỀ 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 42 I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN . 42 II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.