TAILIEUCHUNG - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 322

Các bạn cùng tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 322 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh:. SBD: Mã đề 322 Câu 41: Đất đai ở đồng bằng ven biển Miền Trung có đặc tính nghèo dinh dưỡng, ít phù sa, nhiều cát do A. đồng bằng chân núi nhận nhiều sỏi cát trôi sông. B. khi hình thành đồng bằng, biển đóng vai trò chủ yếu. C. bị xói mòn, rửa trôi do mưa bão nhiều. D. các con sông miền Trung ngắn, hẹp và nghèo phù sa. Câu 42: Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của nước ta hiện nay khoảng A. 0,4 ha/người. B. 0,2 ha/người. C. 0,1 ha/ người. D. 0,3 ha/ người. Câu 43: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết những đô thị nào sau đây có quy mô dân số lớn thứ hai của nước ta? A. Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa. B. Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh. C. Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. D. Đà Nẵng, Cần Thơ, Biên Hòa. Câu 44: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của Biển Đông đối với khí hậu nước ta? A. Biển Đông làm giảm độ lục địa ở phía tây. B. Biển Đông mang lại lượng mưa lớn. C. Biển Đông làm tăng độ ẩm tương đối của không khí. D. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa mùa Đông. Câu 45: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết nhận định nào đúng về hệ thống sông Mê Công của nước ta? A. Đỉnh lũ cao nhất từ tháng 9 đến tháng 12. B. Có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta. C. Quanh năm lưu lượng nước trên m3/s. D. Có lưu lượng nước trung bình nhỏ hơn sông Hồng. Câu 46: Vùng núi có các thung lũng sông cùng hướng Tây Bắc - Đông Nam điển hình là A. Trường Sơn Bắc. B. Tây Bắc. C. Đông Bắc. D. Trường Sơn Nam. Câu 47: Khí hậu của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có đặc điểm là A. Tổng lượng nhiệt năm trên 5000 0C. B. Lượng mưa giảm, độ ẩm tăng cao. C. Mát mẻ, không có tháng nào trên 250C. D. Mát mẻ, không có tháng nào dưới 200C. Câu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.