TAILIEUCHUNG - Những lầm tưởng “nguy hại” về quyền lợi trong công việc

Hầu hết người lao động hiện nay đều hiểu rất ít về những điều họ được hưởng và những điều không nằm trong quyền lợi của họ về công việc và trong văn phòng. Chúng tôi xin liệt kê 5 lầm tưởng thường thấy về quyền lợi người lao động. 1. Bạn nghĩ rằng: Tuyển dụng không thể sa thai bạn nếu không có một lý do chính đáng Thực tế, bạn có thể sa thải vì bất cứ lỗi gì, dù là nhỏ nhất. Các nhà tuyển dụng sẽ luôn có lý do để khiến bạn phải tìm một công việc. | Những lầm tưởng nguy hại về quyền lợi trong công việc Hầu hết người lao động hiện nay đều hiểu rất ít về những điều họ được hưởng và những điều không nằm trong quyền lợi của họ về công việc và trong văn phòng. Chúng tôi xin liệt kê 5 lầm tưởng thường thấy về quyền lợi người lao động. 1. Bạn nghĩ rằng Tuyển dụng không thể sa thai bạn nếu không có một lý do chính đáng Thực tế bạn có thể sa thải vì bất cứ lỗi gì dù là nhỏ nhất. Các nhà tuyển dụng sẽ luôn có lý do để khiến bạn phải tìm một công việc mới. Lý do mà các nhà tuyển dụng đưa ra quyết định của họ thường là bạn không có khả năng làm việc theo nhóm. Nghe có vẻ vô lý những lại được thường xuyên sử dụng. Trừ phi bạn chứng minh được điều này thực sự là bất công và phân biệt đối xử còn không bạn sẽ chẳng thể làm được điều gì. 2. Bạn nghĩ rằng Bạn và đồng nghiệp sẽ hưởng mức lương như nhau khi làm cùng một công việc Đúng là chúng ta có luật đảm bảo mức lương công bằng cho nhân viên tuy nhiên nếu người khác có kinh nghiệm và thâm niên trong nghề thì họ sẽ được trả lương cao hơn. Các nhà tuyển dụng cho biết nhiều người cùng phải làm một vị trí tuy nhiên nhân viên có những khách hàng phức tạp nhận vị trí ở một khu vực phức tạp hoặc có nhiều trách nhiệm chắc chắn họ sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Lời khuyên dành cho bạn là hãy tập trung vào công việc và trách nhiệm của mình đừng để ý đến những người khác. 3. Bạn nghĩ rằng Nhà tuyển dụng không thể cắt giảm mức lương của bạn Sự thực là các nhà tuyển dụng có thể cắt giảm lương bất cứ khi nào trừ phi bạn là thành viên của công đoàn hoặc có hợp đồng lao động. Hầu hết các trường hợp cắt giảm lương đều dựa vào tình hình tài chính của công ty. Vì vậy có lẽ bạn sẽ phải ngậm ngùi chấp nhận và chờ đợi công việc kinh doanh của công ty sáng sủa hơn. 4. Bạn nghĩ rằng Thư điện tử là tài sản cá nhân Sự thực là thư điện tử gửi qua tài khoản của công ty hoặc sử dụng thiết bị văn phòng là tài khoản của công ty. Hầu hết các nhân viên đều biết có điều khoản về vấn đề này. Vấn đề là họ không bao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN