TAILIEUCHUNG - Nhà lãnh đạo đa chiều: (4) Lãnh đạo sâu sắc

Nhà lãnh đạo đa chiều: (4) Lãnh đạo sâu sắc Khi tôi nói chuyện về việc lãnh đạo sâu sắc, tôi có nhắc đến chuyện hãy tìm hiểu để thực sự hiểu nhân viên của bạn và các vấn đề mà họ đang đối mặt. Chìa khóa để thực hiện điều này là trở thành một nhà huấn luyện được nhiều người đi theo. Đối với các nhà lãnh đạo, chỉ huấn luyện không thôi chưa đủ. Họ phải trở thành những nhà huấn luyện tài ba. Lắng nghe phía đằng sau ngôn từ Có rất nhiều những kỹ năng giúp. | w T 1 A 1 - - 1 Ă z 1 - Ä w Nhà lãnh đạo đa chiêu 4 Lãnh đạo sâu sắc Khi tôi nói chuyện về việc lãnh đạo sâu sắc tôi có nhắc đến chuyện hãy tìm hiểu để thực sự hiểu nhân viên của bạn và các vấn đề mà họ đang đối mặt. Chìa khóa để thực hiện điều này là trở thành một nhà huấn luyện được nhiều người đi theo. Đối với các nhà lãnh đạo chỉ huấn luyện không thôi chưa đủ. Họ phải trở thành những nhà huấn luyện tài ba. Lắng nghe phía đằng sau ngôn từ Có rất nhiều những kỹ năng giúp cho bạn trở thành một nhà lãnh đạo một nhà huấn luyện tài ba. Những kỹ năng này không hề phức tạp nhưng nếu bạn không biết những kỹ năng này và không thực hành chúng thì bạn sẽ lãnh đạo không hiệu quả. Ví dụ một trong những kỹ năng cơ bản trong huấn luyện là lắng nghe một cách sâu sắc. Thường chúng ta nói thì nhiều nhưng lại chẳng biết lắng nghe. Việc lắng nghe một cách sâu sắc hơn đòi hỏi bạn phải duy trì một sự tập trung rõ nét vào các thành viên trong nhóm. Hãy chú ý ngôn ngữ nội dung lời nói và tất nhiên là cả ngôn ngữ cơ thể và sự thay đổi của thanh điệu. Hãy diễn giải một cách định kỳ tóm tắt và nhắc lại để đảm bảo sự rõ ràng và dễ hiểu. Sức mạnh phía sau một câu hỏi Điểm cốt lõi khác của tài năng huấn luyện là hỏi những câu hỏi có sức mạnh. Đó là những câu hỏi mở để tạo ra sự rõ ràng mở ra các triển vọng trả lời và đưa ra những kiến thức mới đầy bất ngờ. Nó đem lại lợi ích lớn nhất đối với các thành viên trong nhóm và tổ chức của bạn bởi nó khơi dậy lên sự khám phá sáng suốt sự tận tâm hoặc hành động. Nếu như câu hỏi của bạn là Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện làm việc A B hoặc C thì câu trả lời sẽ là có hoặc không . Nó không khuyến khích quyền sở hữu - tức là không khiến bạn Thay vào đó bạn có thể hỏi một câu hỏi có sức mạnh hơn như Có những khả năng nào có thể trao cho chúng ta một kết quả tốt hơn nhỉ . Câu hỏi này sẽ đem đến nhân viên của bạn một cương vị sáng tạo hơn và tháo vát hơn. Nếu như anh ta còn để trống câu trả lời hãy mời anh ta cân não vào các lựa chọn khác nhau. Những câu hỏi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN