TAILIEUCHUNG - Giải bài Nước đại cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê SGK Lịch sử 7

Nội dung tài liệu gồm phần gợi ý cách giải bài hợp tác cùng phát triển trang 31 một cách chi tiết và dễ hiểu. Mời các em tham khảo tài liệu để có thêm những phương pháp giải bài tập hay, khoa học. Hy vọng tài liệu sẽ là tài liệu hữu ích giúp quá trình học tập của các em được tốt hơn! | A. Tóm tắt lý thuyết Nước đại cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê SGK Lịch sử 7  I . Tình  hình chính trị và quân sự 1. Nhà  Đinh xây dựng đất nước  (968  – 980) - Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế -Đinh Tiên Hoàng-, đặt tên hước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, đặt niên hiệu là Thái Bình,cho đúc tiền riêng, phong tước cho các con, và quan hệ bình thường với nhà Tống. - Cử các tướng thân  cận nắm chức vụ chủ  chốt. - Dựng cung điện, đúc tiền , xử phạt nghiêm với kẻ phạm tội. (Đinh Bộ Lĩnh là người Việt đầu tiên xưng đế, chứng tỏ  độc lập hoàn toàn là 1 nước lớn mạnh, tự hào ngang hàng với Nhà Tống, không là nước phụ thuộc) Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình 2. Tổ chức  chính quyền thời Tiền Lê ( 981 – 1009 ) * Sự thành  lập nhà Lê: - Đinh Tiên Hoàng  bị giết chết (979). - Vua Đinh Toàn mới 6 tuổi. - Nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta, nên Thái Hậu Dương Vân Nga đưa Lê Hoàn lên ngôi vua  năm 981 để chỉ huy kháng chiến  (Thái hậu Dương Vân Nga nhường ngôi cho Lê Hoàn là đúng, biết hy sinh quyền lợi của dòng họ để bảo vệ dân tộc) - Lê Hoàn lên ngôi vua-Lê Đại Hành, đổi niên hiệu là Thiên Phúc ( gọi là Tiền Lê ) - Vua nắm mọi quyền hành về quân sư và dân sự. - Giúp vua có quan Thái Sư, Đại sư; bộ máy quan lại gồm ban văn, võ, tăng. - Con vua được phong vương nắm giữ vùng biên giới (đây là chế độ quân chủ tập trung còn sơ sài) - Cả nước chia làm 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu, * Quân đội: gồm 10 đạo, 2 bộ phận :       +Quân Điện Tiền (Cấm quân): bảo vệ nhà Vua và kinh thành.       +Quân địa phương đóng tại các lộ, thay phiên nhau luyện tập và sản xuất. Lược đồ kháng chiến chống Tống năm 981 3. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống của Lê Hoàn 981 * Hoàn cảnh: cuối năm 979, nhà Đinh rối loạn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN