TAILIEUCHUNG - Bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ I năm học 2016-2017 môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 - Tiểu học Võ Miếu 1

Bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ I năm học 2016-2017 môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 giúp cho các bạn học sinh trong việc nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, tài liệu cũng hữu ích với các thầy cô giáo trong việc ôn tập trọng tâm cho học sinh để đạt hiệu quả cao hơn trong kỳ thi này. | Trường: Tiểu học Võ Miếu 1 Họ và tên: . Lớp: 4B BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: Lịch sử và Địa lý, Lớp 4 (Thời gian làm bài: 40 phút) Điểm Bằng số: . Bằng chữ: . Lời nhận xét của giáo viên . I. PHẦN LỊCH SỬ. Em hãy trả lời mỗi câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. Câu 1. (0,5điểm) Sau khi dời đô ra Thăng Long đời sống của nhân dân như thế nào? A. Nhân dân tụ họp làm ăn ngày càng đông. B. Tạo nên nhiều phố, nhiều phường nhộn nhịp, vui tươi. C. Cả a, b đúng D. cả a, b sai Câu 2. (0,5điểm) Quân giặc sang đánh nước ta trong trận Bạch Đằng năm 938 là? A. Quân Tống B. Quân Mông – Nguyên C. Quân Nam Hán D. Quân Thanh Câu 3. (0,5điểm)Nước Văn Lang có vua nào? A. Vua Hùng B. Vua Đinh Tiên Hoàng C. Vua Lý Thái Tổ D. Vua Lê Thái Tổ Câu 4. (0,5điểm) Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua lấy niên hiệu là ? A. Ngô Vương Bình Đại Hành Bình Câu 5. (1,5điểm). Vua Trần đặt chuông lớn ở thềm cung điện để làm gì? Câu 6. (1,5 điểm)Hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng. II. PHẦN ĐỊA LÝ. Em hãy trả lời mỗi câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo hướng dẫn. Câu 7. (0,5điểm) Tại sao người dân miền núi thường làm nhà sàn để ở? a. Tránh gió lạnh b. Tránh ẩm thấp và thú dữ. c. Tránh lũ lụt. d. Cả 3 ý trên đều đúng. Câu 8. (0,5điểm) Khách du lịch thường thích mua hàng thổ cẩm ở Hoàng Liên Sơ vì? A. Giá rất rẻ B. Quý hiếm C. Hàng thổ cẩm tốt hơn các mặt hàng khác D. Chúng có hoa văn độc đáo, màu sắc sặc sỡ, bền đẹp. Câu 9. (0,5điểm) Người dân ở Tây Nguyên thường tổ chức lễ hội vào thời gian nào? a. Mùa xuân b. Mùa đông c. Mùa xuân hoặc sau vụ thu hoạch d. Tất cả đều sai Câu 10. (0,5điểm) Đồng bằng Bắc bộ có diện tích bao nhiêu ki – lô - mét vuông? a. 15000km2 c. 13000km2 d. 14000km2 Câu 11. (1,5điểm) Em hãy nêu sự hình thành đồng bằng châu thổ Bắc Bộ? Câu 12. (1,5điểm) Hệ thống đê ở đồng bằng Bắc bộ có những hạn chế gì?

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.