TAILIEUCHUNG - Đề thi môn Vật lý 1 năm học 2013-2014 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đề thi môn Vật lý 1 năm học 2013-2014 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật gồm 5 câu hỏi có đáp án khái quát chương trình môn học Vật lý 2, giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. nội dung chi tiết | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 1 Mã môn học: PHYS 130102 Ngày thi: 10/01/2014 Thời gian làm bài: 90 phút Không sử dụng tài liệu Câu 1: (2 điểm) Một thùng nước khối lượng m = 2 kg được treo trên thành giếng bằng một sợi dây không co dãn quấn quanh một ròng rọc có bán kính R = 10 cm. Mômen quán tính của ròng rọc đối với trục quay của nó là I = 0,04 . Xem khối lượng của dây không đáng kể và ròng rọc coi như quay tự do không ma sát quanh một trục cố định nằm ngang. Bình thường thùng nước được treo phía trên thành giếng bằng cách cố định ròng rọc bởi một cái chốt chặn. Bất ngờ chốt chặn ròng rọc bị bật ra và thùng nước rơi xuống giếng. Tính quãng đường thùng nước đã rơi sau thời gian t = 1 s. Lấy g = 10 m/s2. Câu 2: (2 điểm) Phát biểu và viết biểu thức của định lý Carnot. Dựa vào định lý hãy chứng tỏ rằng các động cơ nhiệt không thể biến đổi hoàn toàn nhiệt lượng nhận được thành công. Câu 3: (2 điểm) Một mol khí ôxy (xem như khí lý tưởng) thực hiện một chu trình gồm các quá trình 1→2, 2→3 và 3→1 lần lượt là các quá trình nung nóng đẳng tích, giãn đẳng nhiệt và nén đẳng áp. Biết áp suất và thể tích tại trạng thái 1 lần lượt là p1 = 5 at và V1 = 5 ℓ. Trạng thái 3 có thể tích V3 = 4V1. a. Xác định nhiệt độ cực đại của chu trình. b. Tính hiệu suất của chu trình. Cho biết hằng số khí lý tưởng R = 8,31 J/, 1at = 9,81×104 N/m2. Câu 4: (2 điểm) Thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ? Hãy cho biết một ứng dụng của hiện tượng này trong khoa học-kỹ thuật. Câu 5: (2 điểm) Cho một thanh thẳng, mảnh, có chiều dài L = 1 m, tích điện đều với mật độ điện dài λ = 2×10−6 C/m được đặt trong không khí. Xác định lực tĩnh điện do thanh tác dụng lên điện tích điểm q = 5×10−6 C đặt tại điểm M nằm trên đường kéo dài của thanh và cách một đầu của thanh một đoạn a = 10 cm như hình vẽ. Cho biết hằng số điện εo = 8,86×10−12 C2/. M M Đề thi có 01 trang. Cán bộ coi thi không giải thích đề thi. Chủ nhiệm bộ môn Đỗ Quang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.