TAILIEUCHUNG - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng phòng hộ ở Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Bài viết này đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng phòng hộ tại thành phố Đồng Hới dựa trên cơ sở nghiên cứu biến động diện tích rừng phòng hộ và thực trạng quản lý rừng phòng hộ giai đoạn 2007- 2015. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 6, Số 1 (2016) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Hoàng Thị Hương Trang*, Trần Ánh Hằng Khoa Địa lý – Địa chất, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế * Email: huongtrang101088@ TÓM TẮT Hệ thống rừng phòng hộ giữ vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, thông qua tác dụng tăng cường khả năng điều tiết nguồn nước của các dòng chảy, hạn chế xói mòn, bảo vệ đất, chống gió hại, chắn cát di động. Đồng Hới là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình với hệ thống rừng phòng hộ khá phong phú bao gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển với diện tích tổng cộng là ha (năm 2015). Tuy nhiên, trong những năm qua, rừng phòng hộ có xu hướng ngày càng suy giảm cả về diện tích và chất lượng rừng. Trên cơ sở nghiên cứu biến động diện tích rừng phòng hộ và thực trạng quản lý rừng phòng hộ giai đoạn 2007- 2015, bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng phòng hộ tại thành phố Đồng Hới. Từ khóa: Rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển, công tác quản lý, Đồng Hới. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hệ thống rừng phòng hộ ở thành phố Đồng Hới đóng vai trò quan trọng trong chức năng phòng hộ đầu nguồn hồ Phú Vinh, phòng hộ ven biển chắn gió, chắn cát bay, cát chảy, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Theo số liệu nghiên cứu, trong những năm qua, diện tích rừng phòng hộ của thành phố Đồng Hới bị suy giảm đáng kể. Điều này đã làm ảnh hưởng tới chức năng phòng hộ môi trường và tính đa dạng sinh học của rừng. Do đó, việc xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng là công việc hết sức cần thiết để bảo vệ nguồn tài nguyên, tiềm năng tự nhiên, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và điều hòa khí hậu phục vụ phát triển bền vững thành phố Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Trong những năm qua, công tác quản lý rừng phòng hộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.