TAILIEUCHUNG - Nội soi qua đường hầm ống mật chủ - túi mật - da điều trị sỏi trong gan

Nghiên cứu có mục tiêu nhằm xác định hiệu quả của kỹ thuật nội soi qua đường hầm ống mật chủ - túi mật - da trong điều trị sỏi trong gan tồn lưu và tái phát. Nghiên cứu được thực hiện từ 01/2008 đến 06/2011 thực hiện được 37 trường hợp, mổ mở 28 trường hợp, mổ nội soi 9 trường hợp. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 NỘI SOI QUA ĐƯỜNG HẦM ỐNG MẬT CHỦ - TÚI MẬT – DA ĐIỀU TRỊ SỎI TRONG GAN Võ Văn Hùng*, Nguyễn Cao Cương*, Lê Hữu Phước*, Lương Thanh Tùng*, Võ Thiện Lai* TÓM TẮT Đặt vấn đề: Sỏi đường mật là bệnh lý phổ biến, tỉ lệ sỏi sót và tái phát cao, điều trị sỏi tái phát còn khó khăn, phức tạp. Mục tiêu: Xác định hiệu quả của kỹ thuật nội soi qua đường hầm ống mật chủ - túi mật - da trong điều trị sỏi trong gan tồn lưu và tái phát. Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu, mô tả. Kỹ thuật: Sử dụng túi mật làm ngõ vào đường mật bằng cách nối phễu túi mật và ống mật chủ. Kết quả: Trong thời gian từ 01/2008 đến 06/2011 thực hiện được 37 trường hợp, mổ mở 28 trường hợp, mổ nội soi 9 trường hợp. Tuổi trung bình 47,7; 25 nữ, 12 nam. Đa số bệnh nhân bị nhiều sỏi trong gan, sỏi tái phát, có hẹp đường mật trong gan kèm theo. Kỹ thuật mổ dễ thực hiện, 6 trường hợp cắt thùy T gan kèm theo. Không có biến chứng phẫu thuật nặng. Chúng tôi đã nội soi và lấy sỏi tồn lưu qua đường hầm OMC-túi mật-da 28 trường hợp, tỉ lệ hết sỏi 87,71%, số lần tán sỏi trung bình 2,43 lần (1-6 lần). Chức năng túi mật vẫn được bảo tồn, khảo sát qua siêu âm kích thước túi mật nhỏ lại sau khi ăn. Có 4 trường hợp tái phát được mở lại ngõ vào này và nội soi lấy sỏi thành công. Kết luận: Đây là kỹ thuật an toàn và hiệu quả trong điều trị sỏi trong gan tồn lưu và dự phòng điều trị sỏi tái phát, có thể thực hiện bằng phẫu thuật mở và nội soi. Kỹ thuật nội soi qua đường hầm OMC-túi mật-da dễ dàng, ít biến chứng, kết quả tốt. Từ khóa: Sỏi trong gan. ABSTRACT SUBCUTANEOUS CHOLECYSTOCHOLEDOCHOSTOMY CHOLANGIOSCOPIC STONE REMOVAL FOR HEPATOLITHIASIS Vo Van Hung, Nguyen Cao Cuong, Le Huu Phuoc, Luong Thanh Tung, Vo Thien Lai * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 110 – 117 Background: Hepatolithiasis is common in East Asia, the management of residual and a recurrent stone is difficult and complex. The various approaches used for the

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    64    0    17-05-2022
131    48    0    17-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.