TAILIEUCHUNG - Đồ án truyền động cơ khí, chương 13

Để giảm va đập , chấn động và bù trừ lệch trục ta chon nối trục vòng đàn hồi liên kết trục động cơ với trục 1. Ta có: Mômen truyền: Tnt = 12533,5( ). Đường kính trong của nối trục vòng đàn hồi: d = 16mm. Nên ta chọn nối trục vòng đàn hồi có ( theo tài liệu tham khảo (2) ): Đường kính chốt: dC = 8mm Đường kính vành ngoài D =71mm. Đường kính qua tâm chốt: D0 =50mm. Số chốt: 4. Kiểm tra độ bền dập theo công thức: σd = = =. | mi I Ặ 1 j Aj 1 Chương 13 Thiêt kê chi tiêt phụ a. Chọn nối trục Để giảm va đập chấn động và bù trừ lệch trục ta chon nối trục vòng đàn hồi liên kết trục động cơ với trục 1. Ta có Mômen truyền Tnt 12533 5 . Đường kính trong của nối trục vòng đàn hồi d 16mm. Nên ta chọn nối trục vòng đàn hồi có theo tài liệu tham khảo 2 Đường kính chốt dC 8mm Đường kính vành ngoài D 71mm. Đường kính qua tâm chốt D0 50mm. Số chốt 4. Kiểm tra độ bền dập theo công thức ơd A2533 5 2 35MPa ơd 4MPa thoả . d . d Điều kiện bền chốt ơu _ 1 33 05 ơu 60MPa thoả . u 0 0 L uJ created with download the free trial online at professional Vay noi true vüa chon la phu hop. b. Thi t k banh tat däu Vi khi cho däu ngap ren true vit se lam ngap con län ö phai cua true vit d gay hong ö do do phai dung banh tac däu d boi tron va giai nhiet cho truc vit. Banh tat däu göm hai nüa ghep lai bäng bulong M8. Dudng kinh ngoai banh tac däu cän bao dam no luon ngap trong däu nen ta co cac kich thudc nhu hinh created with download the free trial online at professional Bảng dung sai lắp ghép Chi tiết 1 Moi lap 2 Sai lêch trên Sai lêch dưới Độ doi lớn nhất pm 7 Độ hô lớn nhất pm 8 ES es EI êi BANH RANG 32 22H7 k6 21 15 0 2 15 19 19 36H7 k6 25 18 0 2 18 23 O BI ĐỠ MỘT DAY THEO GOST 8338 -75 Lap lên trục 29 20k6 - 15 - 2 15 - 17 û45k6 - 18 - 2 18 - 13 û45k6 - 18 - 2 18 - 47 55k6 - 21 - 2 21 - created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN