TAILIEUCHUNG - Cắt hạ phân thùy 2 và 3 trong điều trị sỏi gan trái

Bài viết đặt vấn đề sỏi trong gan là vấn đề phức tạp do bản chất hay bị tái phát mà nguyên nhân là do teo hẹp đường mật trong gan. Cắt phần gan liên quan do đó sẽ làm giảm nguy cơ tái phát. Phương pháp này đã được dùng nhiều ở các nước châu Á, nhưng lại chưa được nghiên cứu nhiều tại Việt Nam. Song song nghiên cứu với mục tiêu đánh giá hiệu quả sớm của cắt hạ phân thùy 2 và 3 trong điều trị sỏi trong gan trái. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 CẮT HẠ PHÂN THÙY II VÀ III TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI GAN TRÁI Vương Thừa Đức*, Trần Văn Minh Tuấn** TÓM TẮT Đặt vấn đề: Sỏi trong gan là vấn đề phức tạp do bản chất hay bị tái phát mà nguyên nhân là do teo hẹp đường mật trong gan. Cắt phần gan liên quan do đó sẽ làm giảm nguy cơ tái phát. Phương pháp này đã được dùng nhiều ở các nước châu Á, nhưng lại chưa được nghiên cứu nhiều tại Việt Nam. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả sớm của cắt hạ phân thùy II và III trong điều trị sỏi trong gan trái. Phương pháp, đối tượng: hồi cứu, bệnh nhân sỏi trong gan trái + sỏi đường mật ngoài gan được mổ cắt HPT II và III + mở ống mật chủ dẫn lưu Kehr tại BV Bình Dân trong 4 năm (2007-2010), loại trừ những bệnh nhân có sỏi 2 thùy gan. Kết quả: Có 79 BN, gồm 51 nữ (64,56%) và 28 nam (35,44%), tuổi trung bình 45,95 ± 14,07. Đa số (69%) có kết hợp sỏi đường mật chính ngoài gan và triệu chứng thường gặp là đau (100%), sốt (41,8%) và vàng da (35,4%). Tổn thương gan thường gặp là xơ gan và viêm gan mạn, đặc biệt có 3,8% ung thư đường mật. Tất cả đều được cắt HPT II và III + mở ống mật chủ lấy sỏi dẫn lưu Kehr + cắt túi mật. Kết quả phẫu thuật: không tử vong (0%), 1 chảy máu phải mổ lại (1,3%), 1 rò mật tự hết, tỷ lệ sạch sỏi ngay sau mổ là 64/79 (81%). Kết luận: Cắt HPT II và III là an toàn, hiệu quả trong điều trị sỏi trong gan trái. Từ khóa: sỏi trong gan, cắt thùy trái gan. ABSTRACT RESECTION OF SUBSEGMENTS II AND III IN TREATMENT OF LEFT INTRAHEPATIC STONES Vuong Thua Duc, Tran Van Minh Tuan * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 102 – 109 Background: Treatment of the intrahepatic stones is a complex problem because of its inherent nature of recurrence which caused by the narrowing of intrahepatic bile duct. Resection of the related liver segment decreases the rate of recurrent stone but it has not been commonly used in Vietnam. Purpose: To estimate the early results of left lobectomy in .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.