TAILIEUCHUNG - Thân phận cô đơn của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

Bài viết này trình bày về hình tượng nhân vật nữ của truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư. Nhân vật nữ cô đơn là nét tiêu biểu. Có người cô đơn vì tình duyên trắc trở, kẻ cô đơn vì những hận thù, người nghệ sĩ thì cô đơn vì tên tuổi bị quên lãng. Tất cả đều minh chứng cho sự đồng cảm sâu sắc của tác giả đối với thân phận người phụ nữ trong xã hội đương đại. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế Tập 6, Số 2 (2016) THÂN PHẬN CÔ ĐƠN CỦA NHÂN VẬT NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC TƯ Lê Thị Kim Liên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: anmayxuphat@ TÓM TẮT Hình tượng nhân vật nữ xuất hiện rất nhiều trong văn chương thế giới nói chung và văn học Việt Nam nói riêng. Xét trong văn học đương đại, tiêu biểu có truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, hình tượng nhân vật nữ đóng góp không nhỏ trong việc chuyển tải tâm tư, tình cảm cũng như ý đồ nghệ thuật của nhà văn. Trong thế giới nhân vật nữ mà Nguyễn Ngọc Tư xây dựng, nhân vật nữ cô đơn là nét tiêu người cô đơn vì tình duyên trắc trở, kẻ cô đơn vì những hận thù, người nghệ sĩ thì cô đơn vì tên tuổi bị quên lãng. Tất cả đều minh chứng cho sự đồng cảm sâu sắc của tác giả đối với thân phận người phụ nữ trong xã hội đương đại. Từ khóa: Nguyễn Ngọc Tư, nhân vật nữ, thân phận cô đơn 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Có nhà nghiên cứu cho rằng: “Nhân vật văn học là sự thể hiện của quan niệm nghệ thuật của nhà văn”[2, ]. Vai trò và đặc điểm của nhân vật văn học bộc lộ rõ nhất trong tương quan giữa nhân vật – tác giả. Theo Bakhtin, tương quan “nhân vật – tác giả” phụ thuộc vào hai nhân tố quan trọng: 1). Lập trường trong quan hệ của tác giả và nhân vật. 2). Bản chất của thể loại tác phẩm văn học. Tùy thuộc vào lập trường và hệ thống nghệ thuật của nhà văn mà tác phẩm trở thành tấm gương chiếu soi tinh thần nhân vật, cũng là bước đường tư tưởng của nhà văn. Tiêu biểu cho nhân vật sử thi là nhân vật lý tưởng hóa, ở chủ nghĩa cổ điển làkiểu nhân vật “mặt nạ” cố định, ở chủ nghĩa lãng mạn là kiểu nhân vật bị “vò xé” bởi những mâu thuẫn, ở chủ nghĩa hiện thực là kiểu nhân vật được mô tả trong hoàn cảnh xã hội cụ thể, có đời sống tâm lý khá phức tạp. Thế giới nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư đóng góp không nhỏ trong việc chuyển tải tâm tư tình cảm cũng như ý đồ nghệ thuật của nhà văn. Trong thế giới nhân vật mà Nguyễn Ngọc Tư xây dựng,

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.