TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Đề tài nghiên cứu những lý luận chung về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại (NHTM); phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại SeABank từ năm 2009- 2011; đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại SeABank. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- PHẠM MINH TUÂN ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHAN DIỆU HƯƠNG Hà Nội - 2013 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của bản thân tôi, các số liệu nêu trong luận văn là trung thực, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, tiếp thu kiến thức khoa học, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn tận tình của Diệu Hương. Tất cả các số liệu, bảng biểu trong luận văn là kết quả của quá trình thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích và đánh giá dựa trên cơ sở kiến thức tôi đã tiếp thu được trong quá trình học tập, không phải là sản phẩm sao chép của các đề tài nghiên cứu trước đây. Một lần nữa tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tác giả Phạm Minh Tuân Lời cảm ơn Trong thời gian học tập, được sự chỉ dẫn nhiệt tình, truyền đạt kiến thức cũng như sự giúp đỡ của thầy cô giáo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, các tổ chức cá nhân và bạn bè tôi đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, các thầy cô trong trường, đặc biệt tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Diệu Hương đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các khách hàng, doanh nghiệp, gia đình, bạn bè, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận văn này. Tuy nhiên do hạn hẹp về kiến thức và kinh nghiệm nên đề tài luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, khuyết điểm. Rất mong nhận được sự góp ý kiến của các thầy cô cùng toàn thể các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên lớp Cao học Bách Khoa , khóa 2011 - 2013 Thái Nguyên Tác giả Phạm Minh Tuân DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.