TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 213

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 213', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bây giờ bạn hãy chọn cho bạn màu của Foreground là màu của màu nền trong khi bạn chọn màu nền cho trang web. Ở đây FF chọn màu nền là màu xanh sang nhạt CCFFCC. Bạn có nhiều cách chọn màu cái đó phụ thuộc vào bạn FF chọn cách đổi màu foreground cho hợp với màu nền của trang web. Trong Optimize palette di chuột đến Matte và chọn Foreground. Hình 35 Bạn nhìn thấy logo trở nên mịn hơn rất nhiều ở viền. FF phóng to để bạn nhìn cho rõ hãy để ý là xung quanh viền chi tiết có màu foreground bao phủ. Hình 36 So sánh với nó khi không qua bước Matte ở hình 37 Và hãy xem thử kết quả của bạn trong trình duyệt xem bây giờ logo của bạn hiển thị thế nào. Hình 38 So sánh với hình ban nãy không qua Matte xem nhé Hình 34 Bạn đã có một kết quả rất tuyệt. Nhưng hãy thử cải thiện thêm chút xíu bằng cách bổ sung thêm một màu đệm trước cho các chi tiết của Logo bạn sẽ còn thu được kết quả ấn tượng hơn. Cái này phụ thuộc vào bạn. Bây giờ FF sử dụng Outer Glow trong Layer Style hình 39 Nhưng trước khi thao tác với nó hãy trả lại tùy chọn Matte là None Mục đích của Outer Glow là tạo ra một lớp phủ ngoài các chi tiết ở rìa của Logo nhằm tạo ra sử chuyển tiếp nhẹ nhàng hơn cho logo. Kết quả của FF sau khi thao tác với Outer Glow hình 40 Bạn sẽ thấy có một lớp màu xanh bao bọc ngoài. Công việc tiếp thao là chọn lại Matte với màu là màu hồi nãy nếu bạn không thay đổi gì đó là màu Foreground. Màu FF đã chọn là CCFFCC Kết quả bạn thấy sau khi Matte là Hình 41 Đừng lo gì cả nếu bạn nhìn cái logo của bạn như thế giờ hãy xem kết quả trong trình duyệt Hình 42 Quá tuyệt bạn đã có một logo cực đẹp. Bây giờ hãy xem FF thao tác lại chút xíu với bước Outer Glow nhé. Chọn lại màu và tăng size trong Outer Glow. Bạn thấy Logo có thêm một màu vàng nhạt khá đẹp. Hình 43. Công việc cuối cùng là save nó lại hãy chọn Save optimized As và chọn html and Image HTML . Như hình 44 Và bạn hãy xem là có một folder với một trang web đã xuất hiện hãy mở và xem kết quả của bạn. Hình 45 Vậy là xong nhé c Final Fantasy - .