TAILIEUCHUNG - HOÀNG TINH

Tên dược: Rhizome polygonati Tên thực vật: 1. Polygonatum sibiricum Red.; 2. Polygonatum cyrtonema Hua; 3. Polygonatum kingianum Coll., et Hemsl. Tên thông thường: Hoàng tinh Bộ phận dùng và phương pháp chế biến: thân rễ được đào vào mùa thu. Sau khi loại bỏ rễ xơ, thuốc được phơi nắng cho khô và thái miếng. | HOÀNG TINH Tên dược Rhizome polygonati Tên thực vật 1. Polygonatum sibiricum Red. 2. Polygonatum cyrtonema Hua 3. Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl. Tên thông thường Hoàng tinh Bộ phận dùng và phương pháp chế biến thân rễ được đào vào mùa thu. Sau khi loại bỏ rễ xơ thuốc được phơi nắng cho khô và thái miếng Tính vị Ngọt và bình Quy kinh Tỳ phế thận Công năng 1. Tư âm nhuận phế 2. Hành khí kiện tỳ Chỉ định và phối hợp Ho do phế âm hư. Hoàng kinh phối hợp với Sa sâm Xuyên bối mẫu và Tri mẫu. Thận tinh hư biểu hiện đau lưng run và nóng ở bàn chân. Hoàng kinh phối hợp với Câu kỷ tử và Nữ trinh tử. Khí hư ở tỳ và vị biểu hiện mệt mỏi chán ăn mạch yếu vô lực. Hoàng kinh phối hợp với Đẳng sâm và Bạch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN